Impressie RIONEDdag 2019

Laatst geac­tu­aliseerd 15 november 2019

De RIONEDdag is de jaarlijkse bijeenkomst en ontmoetingsplek voor de vakwereld: overheden (gemeenten, waterschappen, rijk en provincies), bedrijven (leveranciers, adviesbureaus, inspectiebedrijven en aannemers) en onderwijsinstellingen.

Tijdens de dag biedt Stichting RIONED een mix van verdiepende kennisprogramma’s, de verkiezing van de innovatie van het jaar en ontmoeting met vakgenoten. De afgelopen jaren bezochten circa 700 mensen de RIONEDdag.

Het programma (7 februari 2019)
 

08.45 Ontvangst
09.45 Welkom door dagvoorzitter Maarten Bouwhuis
10.00 Mw. drs. Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat
10.45 Pauze
11.15 Parallelsessie 1 Stresstest regen
Parallelsessie 2 De oogst van datadelen: 1+1=3
Parallelsessie 3 Linked data in de afvalwaterketen
25 Kennistafels Deel ervaringen met collega's
12.15 Lunch
13.15 Plenair Rioolinspectie nieuwe stijl
Kees Groeneveld (Royal HasKoningDHV)  met commentaar van
Boris van der Ham (Vereniging Afvalbedrijven)
13.45 Plenair Warmte/ koudevoorziening en stedelijk waterbeheer
Reinier Romijn (Unie van Waterschappen)
14.15 Plenair Verkiezing RIONEDinnovatieprijs 2020
15.00 Netwerkborrel
17.00 Einde

 

Toespraak van mw. drs. Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat Vergroot afbeelding

In het stedelijk waterbeheer zijn tal van actuele beleidsontwikkelingen. Denk aan klimaatverandering, stresstesten, waterkwaliteit, energietransitie, samenwerking tussen gemeenten en waterschap en digitalisering. De minister gaf haar visie en aandachtspunten.

De Parallelsessies

Stresstest regen

Het doen van de stresstest lijkt simpel, maar in de praktijk rijzen allerlei vragen.

Parallelsessie Stresstest regen leverde diverse concrete voorbeelden uit de praktijk opVergroot afbeelding

Gert Dekker (Ambient) legde een scherpe grens: De risicodialoog begint waar de stresstest water tegen de gevel laat zien. Met de stresstest kom je immers niet achter de spreekwoordelijke voordeur. Martijn Schuit (Groningen) toonde concrete voorbeelden concrete voorbeelden van participatie in de gemeente Groningen. Facebook is een effectieve manier van interactie. ‘Straatberaad’ is de succesvolle vorm in het Arnhemse Spijkerkwartier. Jolanda van Looij (BuurtGroenBedrijf Spijkerkwartier Arnhem) vertelde over het straatberaad. Zij liet zien dat het wantrouwen tussen overheid en wijk is te overbruggen door het combineren van de kracht en ervaringen van burgers met het overzicht en de vakkennis van de gemeente. Haar benadering waar je tussen het eigen belang en het algemeen belang zoekt naar de gedeelde belangen lijkt in al haar eenvoud zeer aan te spreken.

De oogst van datadelen: 1+1=3

Elke beheerder maakt incidenteel een rioolinstorting of persleidingbreuk mee. Echter, niet vaak genoeg voor inzicht in de risico’s. Door combinatie van elkaars feiten kunnen we beter leren over oorzaken en gevolgen en tijdige alarmering. Ondanks de nu nog gebrekkige registraties zijn er voor risicogestuurd stedelijk waterbeheer al belangrijke lessen geleerd.

Parallelsessie De oogst van datadelen: 1+1=3 trok de aandacht van de deelnemersVergroot afbeelding

Peter Wonink (Roelofs Advies) vertelde over de verkennende data-analyse van rioolinstortingen. Lekke voegen en aantasting van buismateriaal door inprikkers van drukriolering lijken belangrijke oorzaken voor instortingen, maar meer gevallen en data zijn nodig. Het onderzoek wordt voortgezet. Wouter van Riel (DON Bureau) en Johan Post (Partners4UrbanWater) toonden de oogst van data delen door persleidingbeheerders. Het aantal persleidingincidenten blijkt de afgelopen 10 jaar verdubbeld. De combinatie van data levert interessante inzichten op en laat zien dat de registraties regelmatig elementaire gebreken vertonen zoals eenduidige identificatie van leidingsegmenten. De oproep na de discussie was dan ook om gebruik te maken van de door Stichting RIONED ontwikkelde standaarden om zo doelmatig mogelijk nuttige registraties te verkrijgen.

Linked data in de afvalwaterketen

In de sessie over Linked data werd duidelijk dat met onze open sectorstandaard het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) een uitstekend fundament gelegd is voor de eenduidige ontsluiting, het soepel gebruik en het veelzijdig combineren van allerlei datasets. Het GWSW is nu bruikbaar voor alle gemeenten en waterschappen. Ondersteuning is beschikbaar via speciaal door Stichting RIONED opgeleide adviseurs.

Parallelsessie Linked data in de afvalwaterketen werd drukbezochtVergroot afbeelding

Mark Lamers (Hollands Noorderkwartier) en Timo Nierop (Zaanstreek-Waterland) toonden hoe gemeenten en het waterschap in Noord-Holland met een zelf-ontwikkelde app GeoDyn allerlei prognoses en analyses van het afvalwatersysteem uitvoeren op basis van een flink aantal databronnen. Marinus Vonhof (Sweco) toonde hoe linked data (dus gestructureerde online datasets) eenvoudig en krachtig gecombineerd kunnen worden. Eric Oosterom (Stichting RIONED) lichtte de aanpak tot neutrale bronbestanden en voorbereidingen op het Digitaal Stelsel Omgevingswet toe.

26 Kennistafels

Ervaringen delen met collega’s

Het overzicht met alle onderwerpen en sprekers van de kennistafels.

Ervaringen worden enthousiast gedeeld bij de 26 kennistafels op de RIONEDdag 2019Vergroot afbeelding

Bij 26 kennistafels met uiteenlopende onderwerpen – van droogte tot huisaansluitingrelining en van BIM tot groene daken – werden door de deelnemers inspirerende gesprekken gevoerd.

Scroll door de 26 banieren van de kennistafelsen zoom in op de voor u interessante informatie.

 

Plenaire presentaties

Rioolinspectie nieuwe stijl

Vanaf 2020 legt de inspecteur bij visuele rioolinspectie zijn waarnemingen in detail vast volgens de Europese norm EN13508-2+A1:2011. We gaan meer meten aan de buizen en putten en dat nauwkeuriger vastleggen om tot betere maatregelen te komen.

Kees Groeneveld benadrukt het nut van de Rioolinspectie nieuwe stijlVergroot afbeelding

Kees Groeneveld (Royal HaskoningDHV) maakte dat goed duidelijk aan de hand van concrete voorbeelden. U leest er meer over in de brochure Visuele inspectie nieuwe stijl, die op de RIONEDdag verscheen. Ook Boris van der Ham (voorzitter Vereniging Afvalbedrijven) gaf zijn visie, waarna ze met de zaal in gesprek gingen.

 

Warmte/koudevoorziening en stedelijk waterbeheer
 

Jacolien Eijer aan het woord tijdens de plenaire presentatie Warmte/koudevoorziening en stedelijk waterbeheerVergroot afbeelding

Reinier Romijn (Unie van Waterschappen) vertelde hoe thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) in 12% van de warmtevraag en 54% van de koudevraag in Nederland kan voorzien, en de mogelijke consequenties. Erik van Engelen (Techniek Nederland) en Jacolien Eijer (Koninklijke NLingenieurs) gaven hun reactie.

 

RIONEDinnovatieprijs 2019

De verkiezing van de RIONEDinnovatieprijs leverde dit jaar een overtuigende winnaar op. Peter van Tilburg (gemeente Oosterhout) en Stefan Pols (Adaptivity) wonnen de prijs. Hun innovatie voor RIOX, een app voor het inmeten en delen van revisiegegevens van huis- en kolkaansluitingen, kreeg van de vier nominaties de meeste stemmen.

De winnaars en de deelnemers van de RIONEDinnovatieprijs 2019Vergroot afbeelding

De andere 3 innovaties die waren genomineerd:

• i-Sago introduceert het Smart City Water System, een sensorsysteem dat volcontinu diverse parameters van het water in een rioolbuis meet;
• Sanitas Water lanceert de RioolScan, een kostenbesparend stappenplan voor het van grof naar fijn opsporen van foutaansluitingen;
• Roosendaal presenteert Data gedreven rioolbeheer, een aanpak voor risicogestuurd rioleringsbeheer op basis van het slim-systeemmodel.