De parallelsessies tijdens de RIONEDdag 2020

Laatst geac­tu­aliseerd 15 november 2019

Er zijn tijdens deze RIONEDdag maar liefst tien parallelsessies om uit te kiezen. Ze worden gehouden in twee rondes, dus u kunt er twee bezoeken. Tijdens een parallelsessie wordt u vakkundig bijgepraat over het onderwerp en er is ruimte voor discussie.

Benieuwd naar de mogelijkheden en voordelen voor uw organisatie en medewerkers? Hieronder staan de tien parallelsessies op een rij voorzien van een kleine toelichting en de namen van de sprekers. Bij uw aanmelding kunt u aangeven welke parallelsessies u wilt bijwonen.

Aanmelden en sessie kiezen

Kies één van deze sessies om te volgen in de ochtend:

Met droge voeten wonen in een kuil

In een “droog” dal op de Veluwe zijn woningen gebouwd op het terrein van een voormalige manege. Hier moeten bijzondere eisen worden gesteld aan het verwerken van zeer extreme buien. John Evers (Kragten) vertelt het verhaal van de argwanende bewoner en de leerervaring van de aannemer. 

Crisismanagement door waterschap

Een breuk in een persleiding bij de Berkel bij Lochem veroorzaakte een massale vissterfte in de herfst van 2018. De droogte van 2018 en 2019 veroorzaakt in de Achterhoek grote economische en ecologische schade. Jan Polman (Rijn en IJssel) geeft een praktische inkijk in de aanpak van deze crisissituaties.

Sessie Samen vergroenen Vergroot afbeelding

Samen vergroenen

Steenbreek is sinds vijf jaar actief, vooral in lokale acties. Voorzitter Wout Veldstra (Stichting Steenbreek) vertelt waarom het van belang is dat de gemeente haar bewoners actief betrekt bij de klimaatadaptatie. Aandacht voor de natuur in de eigen omgeving blijkt daarbij een positieve werking te hebben.

 

 

Innovatieve conditiebepaling

Dirk Meijer (Universiteit Leiden) demonstreert zijn computeralgoritme dat sneller, meer en betrouwbaarder informatie haalt uit inspectiebeelden dan een rioolinspecteur. François Clemens (TU-Delft) belicht de resultaten van internationaal onderzoek naar de relatie tussen rioolconditie en stelselfunctionaliteit.

De (on)zin van de Omgevingswet

U hoort veel over de Omgevingswet. Gert Dekker (Ambient) en Simon Handgraaf (Colibri) maken inzichtelijk wat voor de stedelijk waterbeheerder verandert en wat niet. En wat kunt u zelf doen om voorbereid te zijn op de komst van de wet?  Zij gaan in op de omgevingsvisie, het water- en rioleringsprogramma en het omgevingsplan.

 

Kies één van deze sessies om te volgen in de middag: 

Wet kwaliteitsborging bouwen en riolering

per 1 januari 2021 verruimt de wet de aansprakelijkheid van de aannemer. Ton Jans (directeur KOMO) gaat in op de gevolgen voor de praktijk.

Circulair stedelijk waterbeheer

Hoe maken we het rioleringsbeheer duurzaam, schoon en afvalloos? In deze sessie verkennen we wat nodig is om maatschappelijk verantwoord te gaan werken en inkopen. Met Meinke Schouten (namens VNG en Unie van Waterschappen), gemeenten en bedrijven bespreken we ambities, voorbeelden, kansen en uitdagingen.

Sessie Zo blijft de wadi bij de tijdVergroot afbeelding

Zo blijft de wadi bij de tijd

Wat is landelijk bekend over het hydraulische en milieukundig functioneren van wadi’s op lange termijn? Hoe ga je om met oplading? Wat kun je doen met beplanting anders dan gras? Floris Boogaard (Hanzehogeschool) en Antal Zuurman (Nijmegen) geven praktische informatie.

 

Regenwater verwerken op eigen terrein

Bereken de waterbalans van een situatie met de PerceelTool en maak een verantwoorde afweging in de keuze van maatregelen. Harry van luijtelaar (Stichting RIONED) laat zien hoe snel en eenvoudig dat tot relevante inzichten kan leiden.

Beter beheer met inspectie-nieuwe-stijl

Op 1 januari 2020 inspecteert Nederland volgens de NEN-EN 13508-2 en de Leidraad. Petra van der Werf (Ambient) laat vakgenoten aan het woord die er al mee werken. Niels Heijboer (Roosendaal) vertelt welke kansen gedetailleerdere objectdata bieden.

Aanmelden en sessie kiezen