Uitleg Branchestandaard

Laatst geac­tu­aliseerd 19 november 2019

U vindt op deze pagina de uitleg van de kennisgebieden, kennisniveaus en competenties van de Branchestandaard voor de beleidsmatig-organiserende activiteiten.

De Branchestandaard onderscheidt activiteiten op beleidsmatig-organiserend en uitvoerend niveau. De laatste zijn in principe volledig uit te besteden en vallen in het algemeen buiten de scope van Stichting RIONED. Op basis van deze beleidsmatig-organiserende activiteiten zijn kennisgebieden en kennisniveaus uitgewerkt, net als de benodigde competenties.

Kennisgebieden en niveaus

Figuur A Kennisgebieden beleidsmatig-organisatorischVergroot afbeelding

De twaalf kennisgebieden vindt u in figuur A. Daarbij onderscheid de Branchestandaard ook nog 3 niveaus: basis, zelfstandig en specialist. Uitgangspunt is dat iedere professional over basiskennis van alle kennisgebieden beschikt (de inhoud is ook vergelijkbaar met de Basisopleiding Riolering). Die kennis is ook voldoende om regie te kunnen voeren als gemeente of samenwerkingsverband. Voor het zelfstandig uitvoeren van activiteiten is vaak extra kennis op niveau zelfstandig nodig op één of meerdere kennisgebieden. Specialistische kennis is nodig voor het aankunnen van complexe situaties en het brengen van vernieuwing. Binnen de Kennisbank kunt u zelf kennis op niveau en gebied selecteren en opslaan in MijnRIONED. Daarbij geeft de Kennisbank nog geen compleet overzicht, voor het basisniveau werken we daar wel naar toe. Ook voorzien we de basiskennis van vragen waardoor u uzelf kunt testen of specifiek dat kunt leren of raadplegen dat u nog niet kent (guided learning).

 

Competenties

Dit gedeelte van de Branchestandaard is nog volop in ontwikkeling, door afstemming met HR21 (het model dat de meeste gemeenten gebruiken). In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de competenties zoals wij op dit moment gebruiken.

Figuur B Overzicht van gebruikte competenties BranchestandaardVergroot afbeelding

De kennisgebieden, niveaus, activiteiten, competenties zijn verder uitgewerkt (deel ook voor de uitvoerende taken. Wij publiceren deze nu nog niet volledig omdat de Branchestandaard nog in ontwikkeling is. Op verzoek kunt u dit wel krijgen, neem contact op met Rob Hermans, 0318-631111.

De standaard hielp ons goed om als samenwerkingsregio ‘Netwerk Afvalwaterketen Delfland' onze afzonderlijke- en gezamenlijke kwetsbaarheid in beeld te brengen. We gaan nu aan de slag om deze kwetsbaarheid te verminderen, aldus Marcel Tirion