Ervaringen Waterportaal Zuidoost Brabant

Laatst geac­tu­aliseerd 19 november 2019

Samenwerkingsverband Waterportaal Zuid-Oost Brabant is enthousiast over de Branchestandaard gemeentelijke watertaken. ‘We weten nu wat de sterktes en zwaktes zijn, ook in de onderlinge samenwerking en we hebben concrete handvatten om de kwetsbaarheden aan te pakken.'

Stichting RIONED heeft de Branchestandaard gemeentelijke watertaken beschikbaar gesteld. De standaard onderscheidt twaalf deelactiviteiten binnen het gemeentelijk waterbeheer en beschrijft kennisgebieden, kennisniveaus en competenties. Met dit model is de personele kwetsbaarheid binnen een gemeente of samenwerkingsregio inzichtelijk te maken. Waterportaal Zuid-Oost Brabant – het samenwerkingsverband van Waterschap de Dommel, Brabant Water en de gemeenten Bergeijk, Bladel, Cranendonck, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Nuenen, Reusel-de Mierden, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre – is in 2016 onder begeleiding van adviseur Aad Oomens en samen met Stichting RIONED als een van de eerste regio's met de branchestandaard aan de slag gegaan.

Gespreksronden

‘We roepen allemaal dat we het druk hebben, dat er te weinig capaciteit is', zegt Daan van Grieken, senior medewerker Beheer Openbare Ruimte in Valkenswaard. ‘Maar om exact te duiden wat waar moet gebeuren om dat te veranderen, blijkt toch lastig in de drukke dagelijkse praktijk. Aad heeft alle waterbeheermedewerkers in kleine groepjes per groep twee keer gesproken. Daarbij kwamen allerlei vragen aan bod over benodigde kennis, rollen en vaardigheden. Waar liggen de sterktes en zwaktes? Wat missen we aan competenties? En ook: wat moet een goede rioleringsbeheerder in huis hebben? Wat maakt een ontwerper een goede ontwerper?'

Resultaten

Op basis van de twee gespreksronden heeft Aad Oomens een rapport opgesteld met zijn bevindingen, conclusies en aanbevelingen (update: voor de inventarisatie van kennis is inmiddels een kennisscan beschikbaar). De zwakke plek van Waterportaal is gegevensbeheer: het verwerken, vastleggen en valideren van (revisie)gegevens en het beoordelen en verwerken van onderzoeksresultaten. Ger Renkens, programmaleider water in Eindhoven (vanaf 1 februari 2017 werkzaam bij Waterschap de Dommel; red.): ‘Dat lijkt op de korte termijn niet zo'n impact te hebben, maar die informatie bepaalt uiteindelijk wel hoe bijvoorbeeld je vervangingsplanning eruitziet. Het beheer stort niet meteen in elkaar, maar je moet je wel afvragen of je nu de goede dingen op de juiste momenten doet. Met kwalitatief goede informatie over je systemen kun je maatregelen efficiënter inzetten en geld besparen.'

Vervolgtraject

De resultaten zijn eerst besproken met de betrokken medewerkers, vervolgens met het management en tot slot met het bestuur. Iedereen herkent zich in de conclusies. Het Waterportaal-bestuur heeft zijn fiat gegeven om met de aanbevelingen aan de slag te gaan. Zo gaat elke organisatie bekijken wat ze zelf doet of wil doen, wat ze uitbesteedt en welke minimale capaciteit daarbij hoort. Waterportaalbreed wordt onderzocht hoe de witte vlekken op het gebied van gegevensbeheer en onderzoeksresultaten zijn op te vullen. Van Grieken: ‘Wellicht kunnen we medewerkers die goed zijn in gegevensbeheer aan elkaar uitlenen. Of een extra fte aantrekken die voor meerdere gemeenten werkt.' Renkens: ‘Daarnaast willen we workshops organiseren om kennis over nieuwe wetten en regels te delen, ook een aandachtspunt in het rapport. Wie weet, kunnen we afspreken dat medewerkers bepaalde wetten als het ware in portefeuille nemen en de collega's wanneer nodig bijpraten. Dan hoeft niet iedereen alles te volgen, maar heb je wel regionaal georganiseerd dat er voldoende kennis is om tijdig met je beleid op nieuwe wetten en regels in te springen.'

Meerwaarde

Van Grieken en Renkens zijn enthousiast over de branchestandaard. ‘We weten nu hoe we ervoor staan, ook in de regionale samenwerking', zegt Renkens. ‘Bovendien hebben we handvatten gekregen om knelpunten aan te pakken. De begeleiding van een adviseur vind ik wel essentieel. Iemand die je bij de hand kan nemen, de juiste, objectieve vragen stelt en concrete aanbevelingen meegeeft. En zorgt voor een open en ontspannen sfeer, waarin niet op de man wordt gespeeld en niemand dus in de verdediging hoeft te schieten.' Van Grieken: ‘In feite doet hij al het werk. Wij hoefden alleen maar te vertellen wat we doen en zijn vragen te beantwoorden. Ideaal, wij konden gewoon ons dagelijks werk doen. De gesprekken kostten hooguit twee dagen.'

Meer informatie over of aan de slag met de Branchestandaard.