Aan de slag met de Branchestandaard

Laatst geac­tu­aliseerd 07 december 2020

U ziet hoe met de Branchestandaard gemeentelijke watertaken aan de slag kunt om u organisatie te versteken.

Als gemeente bepaalt u zelf welke taken u uitbesteedt, in samenwerking met andere gemeenten of het waterschap doet of zelf uitvoert. Omdat de benodigde kennis deels afhangt van de gekozen rol, houdt de Branchestandaard daar rekening mee. Meer uitleg over de Branchestandaard.

Met de standaard aan de slag

Hoe een traject eruit ziet leest u in Branchestandaard in de regio gebruiken. De kern: in 3 bijeenkomsten test de Kennisscan de aanwezige kennis, worden de competenties helder in gesprek met collega's en vindt terugkoppeling van de (voorlopige) resultaten plaats. Omdat die resultaten gevoelig kunnen liggen zijn er verschillende manieren om de privacy meer of minder te beschermen.

In de projecten gaan we uit van de kennis die nodig is om als opdrachtgever regie te kunnen voeren. Dat blijkt in de praktijk vaak al moeilijk genoeg. Aan regio's het de vraag of iedere organisatie volledige basiskennis wil hebben, of in de samenwerking als geheel. Regio's denken daar verschillend over en de Branchestandaard is altijd toepasbaar. We richten ons op de organisatorische-beleidsmatige activiteiten (hbo-niveau) en niet op de uitvoerende op mbo-niveau.

We weten nu wat de sterktes en zwaktes zijn, ook in de onderlinge samenwerking en we hebben concrete handvatten om de kwetsbaarheden aan te pakken.'' aldus Waterportaal Zuidoost Brabant

Meer over hun ervaringen lezen?

Begeleid door geselecteerde adviseurs

De Branchestandaard met haar kennisscan is een scherp instrument. RIONED wil dat de Branchestandaard zorgvuldig gebruikt wordt. Daarom stelt zij voorwaarden aan de adviseurs die gemeenten en regio's begeleiden in projecten met de Branchestandaard. Ook krijgen nieuwe adviseurs zelf begeleiding van een adviseur die ervaren is met de Branchestandaard. Op dit moment zijn vijf adviseurs beschikbaar: Jeroen Rijsdijk (Arcadis), Dries Jansma (Groningen), Hans van der Eem (Welldra), Janine Leeuwis-Tolboom (RHDHV) en Karst-Jan van Esch (Sweco). Wilt  u graag op deze lijst komen? Neem contact op met Rob Hermans, programmamanager. Wilt u met uw organisatie graag een project met de Branchestandaard uitvoeren, neem dan contact op met Oscar Kunst, projectmanager. Beiden zijn bereikbaar via 0318-631 111.