Training assetmanagement: intervisie en maatwerk per regio

Laatst geac­tu­aliseerd 01 maart 2017

De Handreiking Assetmanagement Stedelijk Water geeft inspiratie om met lokaal maatwerk de principes van assetmanagement toe te passen in uw organisatie. STOWA en Stichting RIONED bieden samenwerkingsregio's hierbij nu ook eendaagse trainingen op maat. 

Het doel van de eendaagse training is zicht op de toepassingsmogelijkheden van assetmanagement. U leert van elkaar met behulp van intervisie. De deelnemers gaan met elkaar en onder begeleiding van ervaren trainers aan de slag met de ontwikkeling van assetmanagement. Daarbij komt zowel de techniek als de menselijke kant (denken en handelen) van stedelijk waterbeheer aan bod. Naast heldere uitleg van de essenties van assetmanagement krijgt u inzicht in hoe u deze kunt toepassen op uw zelfingebrachte probleemsituaties. U krijgt gezamenlijk inzicht in hoe u effectiever kunt communiceren in de opgaven waarvoor de groep staat. 

Assetmanagement is méér dan beheer

In de workshop leert u ook waarom assetmanagement voor een publieke taak als stedelijk waterbeheer meer is dan alleen optimalisatie van beheer en onderhoud. Assetmanagement voor de zorg van de waterhuishouding in bebouwd gebied is anders dan voor het beheer van een leidingnet voor gas- of drinkwaterdistributie. U werkt in een politiek gevoelige omgeving met concurrentie tussen doelen. Om beleidsdomeinen te kunnen verbinden, moet u kansen benutten. Bijvoorbeeld door sociale cohesie en waterberging in samenhang in een wijk op te pakken. Ook de communicatie met het politiek verantwoordelijke bestuur vraagt om speciale aandacht. Daarbij is het belangrijk om de risico's goed uit te leggen. Op de RIONEDdag 2017 werd dit door Richard Cöp (Gemeente Leeuwarden) als volgt verwoord: "Met assetmanagement passen we niet meer op de winkel, maar zijn we gaan ondernemen door bewuster risico's te onderkennen en te beheersen."

Proefworkshops slaan aan

In de eerste twee proefregio's waren de deelnemers enthousiast over de training. Uit de evaluaties kwamen positieve reacties, zoals: "Ik vond het zeer leerzaam en denk een hoop zaken te kunnen gebruiken" en "Assetmanagement slaagt als we durven te veranderen". De tips en opgedane ervaringen uit de eerste twee proefworkshops zijn verwerkt in een draaiboek, dat nog in enkele proefworkshops (tegen gereduceerd tarief) verder wordt ontwikkeld. Daarna gaan STOWA en Stichting RIONED de intervisietraing assetmanagement kostendekkend aanbieden aan samenwerkingsregios. Het exacte tarief is nog niet bekend.

Goed voorbereid aan de slag

Voor de eendaagse workshop is een goede voorbereiding cruciaal, zowel door ons als de deelnemende regio. Wie gaan aan de training deelnemen? Wat is het centrale thema? Waar wil de regio met name in verbeteren? Door de training hierop toe te snijden, sluit de inhoud het best aan op de deelnemers en de eigen dagelijkse praktijk. Daarom houden we een uitgebreid voorbereidingsgesprek met enkele vertegenwoordigers uit de samenwerkingsregio. Wij komen graag in contact met regio's die interesse hebben in een eendaagse intervisietraing assetmanagement. U kunt contact opnemen met projectmanager Ton Beenen via ton.beenen@rioned.org

Bekijk hier de video over de handreiking assetmanagement stedelijk water.
Ga naar Assetmanagement in Waterstad in de kennisbank.