Studiedag 'Over last van wateroverlast'

Laatst geac­tu­aliseerd 10 september 2019

Op 10 oktober 2019 organiseren STOWA en Stichting RIONED in het Beatrixtheater te Utrecht de studiedag 'Over last van wateroverlast'.

Een hoosbuibestendige woonomgeving staat hoog op de maatschappelijke en politiek-bestuurlijke agenda. U krijgt bouwstenen voor oplossingen en wisselt ervaringen met collega’s.
 
Wateroverlast kan optreden in de stad of in het buitengebied, door neerslag die niet snel genoeg geborgen kan worden of door watergangen die overlopen, door korte felle buien of door langdurige neerslag. Steeds met andere verantwoordelijken, gevolgen en mogelijke oplossingen. Voor een effectieve aanpak van wateroverlast staat de beschikbaarheid van voldoende informatie over omvang en oorzaken van het probleem voorop.
 
Tijdens de studiedag ‘Over last van wateroverlast’ krijgt u inzicht in de beschikbare kennis en informatiebronnen. Ook bespreken we met elkaar de knelpunten als input voor het toekomstig onderzoeksprogramma. Daarbij houden we aandacht voor techniek, beleid, bestuur en communicatie. Het programma is aantrekkelijk voor zowel gemeenten als waterschappen en is met inhoudelijke diepgang gericht op de beleidsmatige praktijk. Dagvoorzitter is Roel Bronda, voorzitter Commissie Wateroverlast van STOWA.

Voorlopig programma

09:00 Inloop met koffie en thee
09:30 Opening door dagvoorzitter
09:45 Leren van wateroverlast
10:15 Consequenties van actuele neerslagstatistiek
10:45 Koffiepauze
11:15 Vasthouden, bergen of afvoeren: wie doet wat?
11:45 Integrale risico-afweging gezien vanuit de perceeleigenaar
12:15 Lunch
13:30 Verdiepende parallelsessies in twee rondes:

  • Nieuwe neerslagstatistiek voor kort- en langdurende buien
  • Schatten van waterschade
  • Informatiebronnen zoals bewoners, sociale media en verzekeraars
  • Maatregelen op particulier terrein

15:30 Plenaire terugkoppeling
15:45 Prikkelende reflectie vanuit bestuurder
16:00 Afsluiting en netwerkborrel

Aanmelden
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Let op: er worden wel kosten gemaakt. Mocht u na aanmelding onverhoops toch niet aanwezig kunnen zijn, dan horen wij dat daarom graag zo spoedig mogelijk.