Presentaties studiedag Professioneel persleidingenbeheer

Laatst geac­tu­aliseerd 09 april 2019

Op dinsdag 19 maart 2019 wisselden 85 vakgenoten in Gorinchem uitgebreid van gedachten over het beheer van persleidingen. De rode draad was: zijn de prestaties, risico's en kosten van persleidingen voldoende in beeld?

Lees ook het verslag van de studiedag.

De presentaties van de studiedag

Welkom en programma - Ton Beenen (Stichting RIONED)
Stappenplan Professioneel Persleidingenbeheer - Frank Tibben (Waternet)
Leren van persleidingincidenten - Wouter van Riel (DON bureau) en Johan Post (Partners4UrbanWater)
Grafieken minimaal benodigde wanddikte - Nils Jansen (Sweco)
Oude catalogi gedigitaliseerd - Rob de Jong (Dunea)
Proeftuinen persleidingen: handreiking basisonderzoek - Jeroen Langeveld (Partners4UrbanWater)
Proeftuin persleidingen: case Scheldestromen lekmeting - Cornelis de Haan (Partners4UrbanWater)
Checklist proeftuinen Ipigs - John Driessen (Sweco)
Inspecties! Wat heb je er aan? - Henk Nijhof (Waterschap Zuiderzeeland)
Faalkansmodel - Linda Abspoel (TNO)
Persleidingen faalkansmodel, twee cases - Henk Kruse (Deltares)
Casestudy Delfluent risicobeheersing - Hans Melkert (Delfluent Services)
Kennis in de regio - Jack Jonk