Het meten heeft veel informatie opgeleverd. Vergelijking van de metingen met het rioolmodel bracht aan het licht dat het systeem in werkelijkheid heel anders werkte dan aangenomen. Het model is daarom gekalibreerd met de metingen volgens de volgende stappen:

 1. Controleren van basisgegevens.
 2. Opstellen van een afvoerschema en opzet voor een waterbalans.
 3. Afleiden van dwa-dagtotalen op basis van debietmetingen.
 4. Kalibratie van de dagelijkse dwa-variatie op basis van debietmetingen en residuenanalyse.
 5. 1e inschatting van afvoerend oppervlak uit gemeten dagdebieten tijdens rwa.
 6. Kalibratie van afvoerende oppervlak, afstromingsparameters en hydraulisch functioneren op basis van residuenanalyse voor debieten en niveaus.

De voornaamste conclusies na de gevolgde stappen waren:

 • De invloed van het toerisme is groot op de belasting van het afvalwaterstelsel, met een dwa-volume dat in het hoogseizoen bijna twee maal zo groot is als in het laagseizoen.
 • De rwa-belasting op het stelsel is ruim twee maal zo groot als aangenomen.
 • De extra belasting tijdens rwa is relatief traag, waarschijnlijk door infiltratie, afstroming van onverhard oppervlak, aanvoer vanaf recreatieterreinen en drukrioleringen.
 • Gescheiden gebieden zijn in werkelijkheid niet gescheiden. Per bemalingsgebied zijn vaak meerdere hectares aangesloten op de dwa-riolering.
 • Sommige overstorten functioneerden niet goed. Zo is inlopend oppervlaktewater gemeten en bleek ook dat het stankslot van een overstort voor veel opstuwing zorgde (zie figuur A).

Leerpunt: Bij overstorten met een hoge oppervlaktewaterstand of bijvoorbeeld een terugslagklep, stankslot of krappe “brievenbus” kunt u het best aan beide kanten van de overstortdrempel meten. Zo kunt u zien of een overstort goed functioneert.  
 

Figuur A Stankslot zorgt voor opstuwing. Het niveau aan de buitenzijde van de overstortdrempel komt daardoor net zo hoog als aan de rioolzijdeVergroot afbeelding

Het adviesbureau heeft van het meetproject een rapport opgesteld met daarin de belangrijkste conclusies. Verder zijn de gewijzigde inzichten verwerkt in het rioolmodel.

Verder onderzoek

De uitkomsten van het meetproject leidden tot meer inzicht in het afvalwatersysteem. Maar er ontstond ook een nieuwe informatiebehoefte. De grote hoeveelheid vreemd water bij rwa is ongewenst, want deze leidt tot een veel grotere emissie en zelfs tot wateroverlast. Er is een nieuw onderzoek gestart om de bronnen van vreemd water op te sporen en het probleem te verhelpen. Ook bleef een groot gedeelte van het meetnet in stand. Hiervoor was wel een extra investering nodig, omdat het meetnet slechts als tijdelijk meetnet was opgezet met minder robuuste meetopstellingen. De opdrachtgevers gemeente en waterschap moesten deze opstellingen laten ombouwen.

Leerpunt: Houd er van tevoren rekening mee dat de metingen weleens langer kunnen duren dan gepland.  

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel