Mogelijke evaluatiemomenten zijn: Na afronding van het meetplan. Na oplevering van het meetnet. Tussentijdse evaluaties tijdens de operationele fase (bijvoorbeeld 1 x per kwartaal). Uitgebreide evaluaties tijdens de operationele fase (bijvoorbeeld 1 x per jaar). Bij een tijdelijk meetnet na afloop van het meetprogramma. Evaluatie opstellen meetplan De formele

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel