Drempelwaarden Bij overheidsopdrachten voor diensten of leveringen (zoals bedoeld in art. 1 Richtlijn 2014/24/EU 1) met een geraamde opdrachtwaarde groter dan of gelijk aan € 215.000 (excl. btw), geldt het EU-recht. Voor een gemeentelijke opdracht voor werken is de drempelwaarde € 5.382.000 (excl. btw). Deze drempels worden elke twee jaar aangepast; de huidige drempels gelden sinds 1 janu

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel