Om de bodem- en waterkwaliteit te beschermen, is het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen binnenkort (vrijwel) verboden. Informatie daarover én goede alternatieven vindt u op www.onkruidvergaat.nl. Bij het beheer van de openbare ruimte is het sinds 30 maart 2016 verboden om op (half)verharding chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Vanaf november 2017 mag chemische bestrijding ook niet meer op ‘overige terreinen’, zoals in de particuliere tuin en het openbare groen. Er zijn enkele uitzonderingen: sportvelden en recreatieterreinen én bij de bestrijding van plagen als de Japanse duizendknoop en de eikenprocessierups. Voor alle situaties zijn alternatieve methoden beschikbaar.
 
Waarom nieuwe regels?
De nieuwe regelgeving voor particulieren en professionele beheerders (exclusief de landbouw) is bedoeld om water- en bodemvervuiling tegen te gaan en onnodige blootstelling aan gevaarlijke stoffen te voorkomen. Naast regelgeving kiest de overheid voor een faciliterende en aanjagende rol om gedragsverandering te bereiken, onder meer door het sluiten van een ‘Green Deal verantwoord particulier gebruik gewasbeschermingsmiddelen’. In die Green Deal hebben het Rijk, Tuinbranche Nederland, Raad Nederlandse Detailhandel en Nefyto (vereniging van producenten van gewasbeschermingsmiddelen) afspraken gemaakt om het gebruik van onkruidbestrijdings- en gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw te verminderen of zelfs geheel te vervangen. Andere doelen zijn een betere afstemming tussen kennisinstituten, beter aansluiten op de informatiebehoefte van particulieren en professionele beheerders, knelpunten rond kennis(voorziening) zichtbaar maken en innovatieve technieken stimuleren.
 
OnkruidVergaat.nl
De portal OnkruidVergaat.nl bundelt de beschikbare kennis over niet-chemische bestrijding namens 24 koepel- en kennisorganisaties. Specifiek voor u als gemeente zijn beschikbaar:
  • een beknopte toelichting op de relevante wet- en regelgeving;
  • informatie over ontwerp en aanleg om onkruidvorming te voorkomen en efficiënt beheer mogelijk te maken;
  • informatie over het maken en verbeteren van beheercontracten (inclusief onkruidbestrijding en gewasbescherming);
  • voorbeelden van succesvolle praktijkprojecten;
  • een forum waar u met andere gemeenten van gedachten kunt wisselen over chemievrij beheer van de openbare ruimte.
Meer informatie vindt u op www.onkruidvergaat.nl.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel