Schoon oppervlaktewater is van vele factoren afhankelijk waaronder de vuiluitworp uit het afvalwatersystemen. Voor een goed onderbouwde keuze van een type rioolstelsel, of maatregelen daaraan, is inzicht nodig in de mate waarin diverse vervuilingsbronnen bijdragen aan waterkwaliteitsproblemen. De relevante emissiebronnen voor de waterkwaliteit zijn met een gevoeligheidsanalyse onderzocht. Hierdoor is een generiek overzicht ontstaan in de effectiviteit van maatregelen om rioleringsemissies te verminderen. Dit gedeelte in de kennisbank geeft aanbevelingen voor doelmatig onderzoek in lokale situaties, om hiermee effectieve maatregelen aan emissies van het afvalwatersysteem in kaart te brengen.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel