Water is een essentieel onderdeel van de leefomgeving in Nederland. In vrijwel elke streek van ons land komt water terug in de vorm van beken, sloten, polders, rivieren of zee. Dit water trekt vele toeristen en recreanten én biedt een plaats waar planten en dieren kunnen leven.

Ook in stedelijk gebied is water belangrijk. Grachten, singels en stadsvijvers kunnen afstromend regenwater bergen na een hevige regenbui en hebben een verkoelend effect op de omgeving tijdens tropisch warme dagen. Hierdoor is water in stedelijk gebied een essentieel onderdeel van een veilige en gezonde leefomgeving. Mensen waarderen ook de aanwezigheid van water in hun leefomgeving; huizen in de buurt van grachten of een stadsvijver zijn relatief duurder en mensen recreëren graag in de nabijheid van water.

Water wordt steeds vaker geïntegreerd in de openbare ruimte. Gedempte havens en grachten worden weer opengemaakt en nieuwe woonwijken krijgen (speel)vijvers, waar omwonenden verkoeling, ontspanning en vermaak kunnen vinden. Ook verschijnen andere vormen van water in de openbare ruimte, zoals fonteinen die water vernevelen en bedriegertjes waarmee kinderen kunnen spelen. En als gevolg van toenemende extreme neerslag door klimaatverandering worden in de openbare ruimte bestaande én nieuwe mogelijkheden geïntegreerd om regenwater te bergen. Een voorbeeld hiervan is een wadi (infiltratieveld) of een waterplein.


Figuur A Kinderen spelen in water op straat

Door deze ontwikkelingen komen mensen en vooral kinderen steeds vaker in contact met water. Als kinderen spelen met water, kunnen ze dit onbewust binnenkrijgen. Soms drinken zij het zelfs. Ook volwassenen komen ermee in aanraking, bijvoorbeeld met waterdruppeltjes van een fontein of als zij spelen met hun kinderen in regenwater op straat.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel