De voordelen van meten die Waarom meten? schetst, zijn niet nieuw. Dus rijst de vraag waarom u zich als rioleringsbeheerder juist nú zou moeten richten op meten in de riolering. Het antwoord hierop is tweeledig:

1. ‘Stille IT-revolutie’

Dankzij de ‘stille IT-revolutie’ (zie het kader) zijn de techniek van het meten zelf en de kosten niet langer limiterend voor ‘normale’ parameters als niveau, neerslag en debiet in volle leidingen. Nu kunt u voor een acceptabel bedrag over betrouwbare meetgegevens beschikken.

De ‘stille IT-revolutie’

De ‘stille IT-revolutie’ van de afgelopen jaren heeft betaalbaar, nauwkeurig en continu meten in rioolstelsels mogelijk gemaakt. De term ‘stille IT-revolutie’ omvat het volgende:

  • ontwikkeling van robuuste en nauwkeurige sensoren voor het meten in rioolstelsels (zie Meetprincipes en -apparatuur).
  • enorme toename van mogelijkheden voor datacommunicatie (zie Telemetrie).
  • groei van de rekencapaciteit die het verwerken van enorme hoeveelheden meetgegevens mogelijk maakt.
.Vergroot afbeelding
Figuur A Ontwikkeling meten in rioleringVergroot afbeelding

Dankzij de ‘stille IT-revolutie’ heeft het meten in de riolering zich ontwikkeld van de eenvoudige meetmethode volgens STOWA 1996-10 (boven in figuur A) naar een moderne meetopstelling met drukopnemers, batterijvoeding en gsm-communicatie (onder).

2.  Waterwet

De Waterwet legt een sterke focus op doelmatigheid, waarmee nadrukkelijk de relatie tussen prestatie en inspanning wordt bedoeld. Door de prestaties meetbaar te maken, krijgt u inzicht in de doelmatigheid van het gevoerde beleid. Hierbij geldt meten niet meer als onderzoeksproject, maar veel meer als reguliere beleidstaak en een onmisbare activiteit in goed rioleringsbeheer.
 
De rol van meten komt goed tot uitdrukking in de bekende ‘Plan-Do-Check-Act-cirkel’ van dr. W. Edwards Deming (zie figuur B), die de basis vormt voor de GRP-cyclus. ‘Plan’ staat hierbij voor strategie en beleid, zoals deze op hoofdlijnen in een GRP staan. ‘Do’ is het realiseren van dit beleid door maatregelen te nemen en/of processen op gang te brengen. ‘Check’ is de evaluatie in hoeverre deze acties tot de gewenste doelen hebben geleid. ‘Act’ staat voor bijsturen waar nodig.

Figuur B Plan-Do-Check-Act-cirkel van dr. W. Edwards DemingVergroot afbeelding

Zonder meten is het onderdeel ‘Check’ (de evaluatie) eigenlijk niet goed uit te voeren. Meten is nodig om inzicht te krijgen in de doelmatigheid van de beleids- en beheerinspanningen. Theoretische modelberekeningen geven meestal onvoldoende zicht op de werkelijkheid en voldoen daarom niet. Meten is dus nodig om de cyclus te sluiten en een doelmatig rioleringsbeheer uit te voeren.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel