Voordat u de emissie via uitlaten en overstorten gaat meten, moet u goed inzicht hebben in de eigenschappen van de locatie. Dit inzicht is noodzakelijk voor:

  • de hydraulische afbakening van het onderzoeksgebied;
  • de selectie van de onderzoekslocatie;
  • een indruk van de te verwachten meetresultaten.

Tijdens de voorbereiding is het belangrijk relevante basisgegevens over het onderzoeksgebied vast te leggen. Zo krijgt u na afloop van het onderzoek inzicht in de invloed  van stelselkenmerken op de gemeten concentraties. Door de onderlinge vergelijking van verschillende locaties kunt u uit de kenmerken van de rioolstelsels en van het afstromende gebied de eventuele verschillen in gemeten concentraties verklaren.

De lijst met mogelijk verklarende factoren voor gemeten concentraties in afstromend hemelwater en overstortwater is bijna oneindig. Daarom is het praktisch niet te doen om alle invloedsfactoren tijdens de voorbereiding in kaart te brengen. Wel kunt u in relatief korte tijd een basisinventarisatie uitvoeren en alleen in specifieke gevallen meer informatie verzamelen. Dit laatste kunt u doen als de gemeten stofconcentraties duiden op een bijzondere situatie. Dan kunt u gericht gaan zoeken naar mogelijk verklarende gebiedskenmerken, zoals foutaansluitingen, vervuiling met olie door autoreparaties of de aanwezigheid van veel rioolslib. 

Algemene aanwijzingen voor de voorbereidingen vindt u in Voorbereidende gebiedsinventarisatie. De vast te leggen kenmerken komen in Vastleggen basisgegevens aan de orde. In Aanvullende verklarende factoren staat hoe u achteraf aanvullende verklarende factoren in beeld kunt brengen.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel