De gemiddelde levensduurverwachting is in de 20e eeuw toegenomen dankzij de ontwikkelingen in de medische wetenschap en minstens net zo veel dankzij de sanitaire verworvenheden. Het is dus zeer belangrijk dat riolering en water in de stad de volksgezondheid blijven waarborgen.

In dit gedeelte van de kennisbank vindt u een overzicht van de gezondheisaspecten van water in de openbare ruimte. Ook vindt u een introductie over de rol van afvalwater bij antibioticarisitentie en een check of uw de inzameling van uw medicijnafval op orde is.

Om de volksgezondheid te waarborgen heeft de minister van VROM de toepassing van collectieve systemen voor hergebruik van regenwater in 2003 nader geclausuleerd. Lees verder.

DO YOU HAVE SUGGESTIONS FOR THIS ITEM?

Send your suggestion
Previous article Next article