Vet- en bakolie

(laatst gewijzigd: 3 maart 2016)
Vet en (bak)olie zijn een groot probleem voor het functioneren van de riolering. In een filmpje op Youtube is duidelijk te zien hoeveel vet in riolen kan ophopen, waardoor de afvoer problematisch wordt. Hieronder vindt u ter inspiratie voorbeeldmateriaal van voorlichting aan burgers. 

Inzameling en hergebruik (frituur)vet
Er is in toenemende aandacht voor recycling van gebruikte (frituur)vetten en oliën van huishoudens. Meer informatie vindt u op  de campagnewebsite van MVO. Inmiddels is de gezamenlijke campagne met RIONED afgelopen.

Lokale campagnes om olie- en vetproblemen te voorkomen
Op de hoofdpagina van dit dossier vindt u voorbeelden om bewoners te informeren over goed gebruik van de riolering in het algemeen. Daarnaast zijn er enkele specifieke campagnes die bewoners aansporen geen vet in het riool te gooien:

Contactpersoon bij Stichting RIONED is Oscar Kunst. Suggesties voor aanvullingen zijn welkom via info@rioned.org.


KennisbankRecently Visited


DO YOU HAVE SUGGESTIONS FOR THIS ITEM?