Projectmanager Kennisbank Stedelijk Water

Projectmanager Kennisbank Stedelijk Water

De goede kennis, in de goede vorm, op het juiste moment voor professionals op het gebied van stedelijk waterbeheer. Dát is de ambitie van Stichting RIONED voor de Kennisbank Stedelijk Water. De Kennisbank Stedelijk Water bevat alle algemeen geaccepteerde kennis op het gebied van techniek, beleid, regelgeving en financiering van stedelijk waterbeheer. Het is daarmee hét portaal waar stedelijk waterbeheerders en hun samenwerkingspartners de kennis vinden om hun opgaven goed uit te kunnen voeren. De komende jaren ontwikkelt de Kennisbank zich bovendien door tot een online leeromgeving.

Jouw rol

Als projectmanager organiseer je aanvullingen en actualisaties van de Kennisbank Stedelijk Water op www.riool.net. Dit doe je samen met auteurs en begeleidingscommissies. Je bent zelfstandig verantwoordelijk voor de projecten waarbij je collega’s van RIONED als klankbord optreden. Het communiceren over de bereikte resultaten is ook een essentieel onderdeel van jouw rol. Verder ben je betrokken bij andere activiteiten van Stichting RIONED. 

Wij vragen

Je bent academisch opgeleid. In je werk ben je zorgvuldig, resultaatgericht, flexibel, omgevingsbewust en rolvast. Je vindt het leuk om veel projecten gelijktijdig uit te voeren en kunt omgaan met deadlines. Je houdt van samenwerken en je communiceert vlot en helder.
Je hebt affiniteit met techniek en beleid voor infrastructuur, waterbeheer en ruimtelijke inrichting en volgt met belangstelling inhoudelijke en bestuurlijke ontwikkelingen.

Wij bieden

Het is een fulltime aanstelling in de vaste formatie. Deeltijd is ook bespreekbaar. De arbeidsvoorwaarden zijn afgestemd op de CAO Gemeenten. De functie is gewaardeerd op functieschaal 11, minimaal € 3.491,- en maximaal € 5.067,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband plus het individueel keuzebudget van 17,05% van het salaris. Het salaris is mede afhankelijk van opleiding en werkervaring.

We bieden je een stimulerende werkomgeving met aandacht voor doorontwikkeling en innovatie. De functie biedt ruimte voor eigen verantwoordelijkheid, inbreng en ontwikkeling. Je krijgt te maken met allerlei onderwerpen en ontwikkelingen en draagt bij aan de vernieuwing en versterking van het vakgebied. Daarbij bouw je een omvangrijk en veelzijdig netwerk op.

De organisatie

Stichting RIONED is de koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer in Nederland. Wij zijn er voor en door alle relevante overheden en bedrijven. Stichting RIONED is gezaghebbend in het veld van stedelijk waterbeheer, staat vooraan bij nieuwe ontwikkelingen en vertaalt deze naar het professionele werkveld. Belangrijke ontwikkelingen zijn onder meer klimaatverandering, informatisering, een leven lang leren en doelmatig werken.

Onze belangrijkste taak is het beschikbaar stellen van kennis aan de vakwereld. Dit doen we door onderzoek uit te (laten) voeren, kennis te bundelen en professionals bij elkaar te brengen en te informeren. Ook draagt Stichting RIONED naar bestuurders en het brede publiek uit hoe belangrijk de zorg voor regenwater, afvalwater en grondwater is. 

Stichting RIONED heeft een bureau van 11 medewerkers, de meesten academisch opgeleid. De cultuur van Stichting RIONED is professioneel, open, gericht op kwaliteit, resultaat en draagvlak. Projectmanagers zijn zelfstandig verantwoordelijk voor de projecten waarbij de collega’s als klankbord optreden. Er is veel samenwerking met het werkveld, collega-organisaties en belanghebbenden.

Meer informatie vind je op www.riool.net (voor de professional) en www.riool.info (voor het publiek). 

Solliciteren

Voor persoonlijke toelichting op de functie en Stichting RIONED kan je terecht bij programmamanager Rob Hermans en bij directeur Hugo Gastkemper, telefoon: 0318-631111. 
Je brief en cv kun je tot en met maandag 28 oktober mailen naar: info@rioned.org.

De sollicitatiegesprekken zijn gepland op dinsdag 12 november in Ede. Een assessment maakt deel uit van de benoemingsprocedure.------

 

Komt u de normcommissie Afvalwatertechniek versterken?

Gezocht: twee gemeentelijke vertegenwoordigers om namens Stichting RIONED mee te beslissen over de normen voor onze sector.
 
Normen voor inzameling, transport en verwerking van afvalwater en de daarvoor benodigde objecten en systemen zijn er om het welzijn van mens en milieu te beschermen. Ook zijn de normen belangrijk voor overheid en markt om doelmatig, transparant en op kwalitatief hoog niveau te kunnen opereren.

Wat doet de normcommissie?

De normcommissie 349 165 Afvalwatertechniek van norminstituut NEN initieert, ontwikkelt, beheert en toetst normen nationaal en levert de inbreng vanuit Nederland in de technische Europese commissie CEN/TC 165 ‘Waste water engineering’. Stichting RIONED is nauw betrokken bij de normcommissie Afvalwatertechniek, die alle rioleringsnormen onder haar hoede heeft. Denk aan normen voor beheeraanpak, inspectie, onderzoek, producten en technieken. In het commissieplan voor 2019 (pdf) vindt u onder meer de actuele projecten en de samenstelling van de commissie.

Wie zoeken we?

Stichting RIONED zoekt kandidaten met praktische kennis, beheerervaring en senioriteit. Ook is het belangrijk dat u enig gevoel voor belangen hebt en een blikveld dat verdergaat dan uw eigen werk/organisatie. Als gemeentelijk vertegenwoordiger krijgt u via de normcommissie rechtstreeks invloed op de gestelde eisen en bouwt u een kennisvoorsprong én een interessant netwerk op.

Tijd en kosten

De normcommissie vergadert tweemaal per jaar, normaliter in Ede. Inclusief reis- en voorbereidingstijd is de tijdsinvestering circa twee dagen per jaar. De functie is op vrijwillige basis en reiskosten worden niet vergoed.

Interesse? Stuur een e-mail met uw motivatie en beknopt cv naar: info@rioned.org.

Over RIONEDU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE