Net als regeling en sturing van pompen is telemetrie niet direct als een apart ‘object’ aan te duiden. De inrichting van een telemetriesysteem varieert van eenvoudige storingssignalering tot een geavanceerd sturingssysteem voor de afvalwaterstroom. De systeembeheerder kiest zelf de inrichting. Een geavanceerd telemetriesysteem bestaat veelal uit lokale onderstations en een centrale hoofdpost. De lokale onderstations monitoren diverse functies van een pompunit en registreren storingen in die functies. De onderstations melden de geregistreerde storingen (vrijwel) direct aan de centrale hoofdpost. Dit gebeurt via telefoonlijnen, mobiele telefonie of bestaande voedingskabels. Vanuit de centrale hoofdpost (of in moderne systemen vanaf een willekeurige computer met internetaansluiting) kunt u vaak bepaalde functies van onderstations bekijken en/of bedienen, ook de resetfunctionaliteit. Daarnaast maakt een telemetriesysteem de automatisering van bepaalde functies eenvoudiger, zoals het gefaseerd starten van pompunits na een gebiedsbrede stroomstoring.

Actuele informatie

Actuele informatie over mechanische rioolstelselonderdelen kan een waardevolle bijdrage leveren aan het beheer. U krijgt inzicht in het lozingsgedrag en het gedrag van pompunits. Zo kunt u sneller storingen signaleren en krijgt u vaak meer gedetailleerde informatie bij storingsmeldingen. Dat versnelt de reactie op storingen en reduceert vaak ook de benodigde tijd om een storing te verhelpen. Bijvoorbeeld omdat u sommige storingen op afstand kunt verhelpen door te resetten. Om de voordelen goed te benutten, moet u de beheerorganisatie ook inrichten op adequaat gebruik van telemetrie.

Afvalwaterstroom sturen

Met een telemetriesysteem kunt u de afvalwaterstroom ook in bepaalde mate sturen. Dat is vooral interessant voor gebieden met grote lozers, zoals recreatieterreinen of (glas)tuinbouw. Door de afvoer hiervan naar de rustige uren te sturen, vergroot u de effectieve capaciteit van het stelsel. Daarnaast kunt u met telemetrie en sturing de afvoer van strengen reguleren (‘strengbesturing’). Hiermee beperkt of verdeelt u de problemen die ontstaan door overbelasting van (een deel van) het systeem. In feite optimaliseert u zo de beschikbare afvoercapaciteit.
 
Een beheerplan is een belangrijk hulpmiddel voor goede inpassing van een telemetriesysteem. In dit plan kunt u onder meer aangeven hoe de gemeente met de informatie uit het systeem moet omgaan en wanneer dat tot welke activiteiten leidt (zie ook Beheerplan). Vaak krijgt u met telemetrie beduidend meer inzicht in het werkelijk functioneren van de (mechanische) riolering. Alleen al dit ‘leereffect’ is een waardevol aspect van telemetrie.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel