De fysieke systeemonderdelen waarop deze module zich richt, zijn:

  1. stedelijke watersystemen, waaronder riolering (hemel- en afvalwater), bij de gemeente in beheer zijnde oppervlaktewateren en grondwater;
  2. stedelijke openbare ruimte;
  3. infrastructurele werken.

De gemeente heeft drie wettelijk vastgelegde zorgplichten binnen het waterbeheer: voor afval-, hemel- en grondwater. Deze zorgplichten hebben betrekking op de waterketen en delen van het watersysteem binnen de beheergrenzen van de gemeente.

Relatie waterschap

Daarnaast richt deze module zich op rioolsystemen, watergangen en rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) in beheer bij derden. Omdat met deze systemen interactie plaatsvindt, is het belangrijk afspraken met andere beheerders te maken. Waterschappen hebben bijvoorbeeld ook een eigen calamiteitenplan. Uw incidentenplan riolering moet hierop aansluiten.

Voorbeeld Bluswater

Een lozing van vervuild bluswater in een hemelwaterstelsel leidt tot vissterfte in het oppervlaktewater. De zorg voor de oppervlaktewaterkwaliteit is een kerntaak van het waterschap. Daarom moet u met het waterschap afspraken maken over de mogelijke risico’s en hoe u een en ander samen kunt aanpakken als het misgaat.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel