In de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie staat dat heel Nederland in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig ingericht moet zijn. In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie staan acties en doelen om dit hoofddoel te bereiken. Als eerste stap moeten alle overheden uiterlijk in 2019 een stresstest hebben uitgevoerd voor de klimaatthema’s wateroverlast, droogte, hittestress en de gevolgen van overstromingen.

Gemeentelijke stresstest

In een stresstest identificeert de gemeente de potentiële kwetsbaarheden voor deze klimaatthema’s binnen haar gebied. De test bestaat in de kern uit:

  • het verzamelen en creëren van informatie die beschrijft welke effecten klimaatverandering (de 'stress' die op het systeem wordt gezet) in de toekomst kan hebben;
  • het combineren van deze informatie met verzamelde gegevens over de gevoeligheid van objecten en functies voor deze effecten. Zo onderzoekt de gemeente waar, wanneer, welke knelpunten hierdoor kunnen ontstaan, onder verschillende mogelijke klimaatontwikkelingen. De stresstest gaat over zowel het stedelijke als landelijke gebied en heeft specifieke aandacht voor vitale en kwetsbare functies.

Elke zes jaar actualiseren

In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is afgesproken dat alle overheden de stresstest elke zes jaar herhalen om het beeld van de kwetsbaarheid te actualiseren. Daarnaast maken zij de resultaten van de stresstesten openbaar, zodat ook bewoners en bedrijven inzicht hebben in de kwetsbaarheid van hun gebied.

Meer informatie over de stresstest vindt u op het Kennisportaal ruimtelijke adaptatie.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel