Regenwater

Regenwaterafvoer via mechanische riolering kan het functioneren van de systemen verstoren. Druk-riolering kan lokaal ‘verdrinken’. Dan vermindert het verpompte debiet, waardoor de stroomsnelheid in de pomp terugloopt en er geen drukopbouw meer is. Hierdoor kan zich vervuiling om de waaier ophopen en kunnen pompen in storing vallen doordat ze de ingestelde maximale continue draaitijd overschrijden. Daarna moet u het tijdrelais handmatig of op afstand resetten. Verder kan de temperatuur te hoog oplopen, wat leidt tot een pompstoring, waarna u het thermische relais moet resetten. Ook vacuüm- en luchtpersrioolstelsels kunnen door overbelasting met regenwater ‘verdrinken’. Bij vacuümriolering zit er dan te weinig lucht of vacuüm in de leidingen, waardoor het hele stelsel niet meer functioneert. Bij luchtpersriolering is er dan te weinig luchtdruk om het water af te voeren.
 
De scheiding van afval- en regenwater moet al bij de aanleg goed gebeuren. Houd hiervoor toezicht op de werken op particulier terrein, maak goede afspraken met (nieuwe) bewoners en licht hen goed voor. In de beheerfase kunt u bijvoorbeeld via storingsanalyse, klachten en informatie uit een telemetriesysteem de afvoer van regenwater opsporen.

Buffering

Afvalwaterlozingen zijn er in verschillende hoeveelheden, samenstellingen en frequenties. Bij (te) grote hoeveelheden kan het nodig zijn het afvalwater bij de lozer te laten bufferen en vervolgens gefaseerd te laten lozen. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij glastuinbouwbedrijven die het afvalwater vaak ’s nachts of tijdens andere rustige perioden lozen.

Samenstelling

Ook de samenstelling van bepaalde soorten afvalwater kan leiden tot specifieke aandachtspunten voor mechanische riolering. Zo kan drukriolering gevoelig zijn voor afvalwater met vetten, haren en sanitaire doekjes. Vet is vaak een aandachtspunt bij horecagelegenheden. Haren kunnen bijvoorbeeld een rol spelen bij lozingen vanuit dierenasiels. Het probleem van verstoppingen door sanitaire doekjes kunt u verminderen met de juiste pomp- en waaierkeuze (teruggetrokken waaier). Ook goede voorlichting is essentieel om het probleem te verminderen. Percolaatwater van vuilstorten kan leiden tot uitvlokking en scaling1, wat extra reiniging van de riolering vergt. Dit geldt ook voor brijnwater van bijvoorbeeld ontijzeringsinstallaties. Vanwege de relatief hoge temperatuur vergroten zwembadlozingen de kans op problemen met H2S.
 
In voorkomende gevallen moet u steeds beoordelen of bij het systeemontwerp rekening is gehouden met de betreffende lozing en wat de consequenties zijn voor het functioneren van het systeem.


1Uitvlokking ontstaat doordat zwevende deeltjes in het water samenklonteren tot grotere vlokken die kunnen bezinken. Scaling is het proces waarbij mineralen uit het afvalwater een afzetting vormen op de leidingwanden.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel