Kennisprogramma Urban Drainage pakt door

Het Kennisprogramma Urban Drainage bestaat zeven jaar. Directeur Jeroen Langeveld blikt terug op de successen en kijkt vooruit naar de komende jaren.

Het kennisprogramma Urban Drainage (KPUD) is in 2010 gestart om nieuwe kennis te ontwikkelen én voor nieuwe aanwas van talentvolle jonge ‘riolisten’ te zorgen. Een deel van de eerste generatie promovendi die is gefinancierd vanuit het kennisprogramma is in 2016 gepromoveerd. Zij zijn nu bezig om samen met u de sector een stapje verder te helpen.

Nieuwe promovendi

Inmiddels zijn drie promotieonderzoeken vanuit het KPUD succesvol afgerond, door Wouter van Riel, Nikola Stanic en Johan Post. U kunt de Nederlandstalige, toegankelijk geschreven samenvattingen van hun onderzoek lezen, die door Stichting RIONED zijn uitgegeven. Van Riel onderzocht de besluitvorming door beheerders bij rioolvervanging, Stanic onderzocht de toestandsbepaling van betonnen riolen en Post onderzocht de oorzaken van verstoppingen van kolken en huisaansluitingen.

Dit jaar krijgt deze reeks een vervolg met de promotie van Petra van Daal op 22 september 2017 op het onderwerp ‘evaluatie van realtimecontrol (RTC) in afvalwatersystemen’. Ook daarvan zal Stichting RIONED een samenvatting uitbrengen. Daarna is Marco van Bijnen aan de beurt met zijn onderzoek naar de invloed van de onderhoudstoestand van riolen op het functioneren.

Internationaal succes

Ook internationaal staan we er dankzij de inspanningen van de afgelopen jaren goed op. Met als tastbare voorbeelden het vorig jaar augustus in Rotterdam georganiseerde succesvolle congres ‘Sewer Processes and Networks’, de deelname aan vele internationale werkgroepen en commissies, en EU-projecten als QUICS, waarin onderzoek wordt gedaan naar onzekerheidsanalyses in integrale modellen.

Onderzoeksprogramma TISCA

De klap op de vuurpijl is toch wel het onderzoeksprogramma TISCA. Hierin financieren Stichting RIONED, STOWA en het kennisprogramma Urban Drainage samen met technologiestichting STW vijf grote onderzoeken gericht op het ontwikkelen van de inspectietechniek van de toekomst.

Komende jaren

De partners van het kennisprogramma hebben in 2016 de balans opgemaakt en unaniem besloten om het programma te verlengen tot eind 2020. Een deel van dit extra budget is gebruikt om TISCA mogelijk te maken. Daarnaast biedt de verlenging ruimte voor een nieuwe generatie onderzoekers, die zich de komende tijd aan u zal voorstellen via RIONEDnieuws. Hier alvast een korte introductie:

  • Matthijs Rietveld is in november 2016 begonnen met het onderwerp ‘optimalisatie van kolkenbeheer’. Hij onderzoekt hoe gemeenten het straatvuil het doelmatigst kunnen verwerken. Wat is de optimale afstemming tussen straatvegen, kolkenreinigen en rioolreinigen?
  • Eva Nieuwenhuis is dit voorjaar gestart met haar onderzoek naar ‘rioolvervanging en transities’. Zij onderzoekt hoe rioleringsbeheerders bij rioolvervanging kunnen inspelen op het scala aan uitdagingen waarvoor ze staan. Denk aan klimaatverandering, bevolkingsgroei en bevolkingskrimp, de circulaire economie en wateroverlast. Zeker is dat de dogma’s uit het verleden hierop geen antwoord bieden, maar de vraag is wat nu wel wenselijk is.
  • Binnen het TISCA-project is Bram Stegeman begonnen met het onderzoek naar meetmethoden voor lekkage uit riolen, werkt Matthieu Lepot aan een amfibievoertuig als multisensorplatform voor inspectie in riolen en onderzoekt Danai Konti automatische beeldherkenning bij visuele inspectie.
  • Aangestoken door het succes van de promotieonderzoeken zijn Alex Duinmeijer (gemeente Rotterdam) en Didrik Meijer (Deltares) gestart met hun eigen promotieonderzoeken. Alex onderzoekt hoe het ontwerp van gemaalkelders is te verbeteren om verstopping te voorkomen. Didrik onderzoekt alternatieve rekenmethoden om het relatieve belang van rioolleidingen voor het functioneren van het rioolstelsel te kunnen bepalen. Dit laatste geeft extra inzicht dat belangrijk is binnen risicobeheersing en assetmanagement.

Zelf sfeer proeven en kennis opdoen

U ziet het, een mooie lijst van mensen die met veel energie werken aan kennisontwikkeling. Deze lijst wordt de komende tijd aangevuld met twee nog aan te stellen onderzoekers binnen het kennisprogramma en waar mogelijk nieuwe EU-projecten. Via RIONEDnieuws houden wij u de komende tijd op de hoogte van de ontwikkelingen. Wilt u persoonlijk de Urban Drainage-sfeer proeven en nieuwe kennis opdoen? Kom dan naar het jaarlijkse symposium van het kennisprogramma, dat dit jaar plaatsvindt op donderdagmiddag 5 oktober 2017 in Delft. U bent van harte welkom.

Jeroen Langeveld
Directeur Kennisprogramma Urban Drainage


ProductenU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE