Dit onderdeel is bedoeld voor:

  • de meer beleidsmatige (riolerings)beheerder die met de gemeentelijke watertaken is belast;
  • het algemene management dat hierboven staat of het stafmanagement dat verantwoordelijk is voor de algehele personeelszorg.

Met dit onderdeel:

  • krijgt u een beeld van gemiddelde taken, formatieplaatsen, benodigde kennis en vaardigheden;
  • kunt u deze gemiddelden toespitsen op uw situatie;
  • vindt u aanknopingspunten om geconstateerde tekorten te overbruggen. Denk aan opleiding, het inhuren van personeel of uitbesteden van werkzaamheden.

DO YOU HAVE SUGGESTIONS FOR THIS ITEM?

Send your suggestion
Previous article Next article