Overzicht hulpmiddelen RIONED

Dit thema helpt u bij uw communicatie met bewoners en bedrijven. Voor goed rioleringsbeheer is de medewerking van en draagvlak bij burgers en bedrijven onmisbaar.

RIONEDhulpmiddelen bij uw communicatie

 • www.riool.info - De publiekssite van Stichting RIONED biedt uitgebreide informatie over riolering en water in de stad. U kunt banners plaatsen op uw eigen website om direct te linken naar de publiekssite.
 • Waarom zijn putdeksels rond? informeert bewoners en bedrijven over het belang van de riolering.
 • Themafolders voor het brede publiek:
 • Voorlichtingsteksten in vreemde talen - Voorlichtingsteksten over goed rioolgebruik in Engels, Duits, Turks en Arabisch 
 • Fotodatabank - foto's die u gratis in al uw publicaties mag gebruiken.
 • Illustraties - illustraties die u gratis in al uw publicaties mag gebruiken.
 • Communicatie - met achtergronden over communicatie.
 • Het riool leeft - publiekstentoonstelling op uw locatie is inmiddels overgenomen door het Watermuseum. Met deze informatieve en educatieve tentoonstelling informeert u het algemene publiek over de fascinerende wereld van het riool. De tentoonstelling is verrassend, speels en interactief. 'Het riool leeft' bevat onder meer digitale spellen, computersimulaties en een quiz.

Regenwater

 • De publiekssite riool.info bevat enkele games en veel videomateriaal, waaronder inspirerende video's over watertuinen met tv-tuinman Rob Verlinden.
 • Diezelfde Verlinden gaf trouwens bruikbare adviezen om burgers te prikkelen: Regenwater in de tuin
 • Kinderboerderijen - actieplan voor kinderboerderijen
 • Concept-persbericht Gemeente vraagt alertheid na hoosbuien dat u kunt gebruiken om burgers op te roepen hinder of overlast te melden.
 • Animatie: Hoe hou ik het regenwater buiten?

 

Interessante praktijkvoorbeelden
Interessante praktijkvoorbeelden van publiekscommunicatie, gerangschikt naar beheermoment.

Contactpersoon bij Stichting RIONED is Rob Hermans. Suggesties voor aanvullingen zijn welkom! Stuurt u een e-mail via info@rioned.org.


KennisbankRecently Visited


DO YOU HAVE SUGGESTIONS FOR THIS ITEM?