Over deze website

Inloggen begunstigers Stichting RIONED 

Het besloten deel van de website is toegankelijk voor begunstigers van Stichting RIONED. Hebt u nog geen gebruikersnaam en wachtwoord? Meld u dan aan. In principe is uw aanmelding binnen 15 minuten gerealiseerd en kunt u inloggen op het besloten deel van de website.

Colofon

De website www.riool.net is een product van Stichting RIONED.
Website design:    RITHM
Website techniek: RITHM
Content:                 Stichting RIONED

Disclaimer

De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden.
Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.
Hoewel bij de samenstelling van deze site de grootste zorgvuldigheid betracht is, is het mogelijk dat informatie onvolledig, onjuist of verouderd is. Stichting RIONED sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de informatie die op deze site te vinden is.

Het is mogelijk dat via deze site toegang wordt geboden tot sites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Deze sites worden niet door Stichting RIONED onderhouden. Stichting RIONED aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte sites.

© Copyright Stichting RIONED

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze site en de inhoud daarvan komen uitsluitend toe aan Stichting RIONED. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen en de uitdrukkelijk op de site vermelde uitzonderingen voor de begunstigers van Stichting RIONED, mag niets van deze site worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande toestemming van Stichting RIONED.


Over RIONEDU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE