Informatievoorziening ontstijgt in het algemeen sectorale grenzen binnen organisaties. Bij het organiseren van informatievoorziening zijn de volgende overwegingen van belang:

  • Informatie is gebaseerd op gegevens. Gegevens worden vaak voor meerdere doeleinden (verschillende informatie) gebruikt. Opslag van gegevens moet daarom uniform plaatsvinden, zodat dezelfde gegevens niet op meerdere plaatsen opgeslagen zijn (en bijgehouden moeten worden);
  • De nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van informatie is afhankelijk van de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid (kwaliteit) van de onderliggende gegevens. Het verzamelen en beheren van voldoende nauwkeurige en betrouwbare gegevens is vaak de achilleshiel van de informatievoorziening.
  • Gegevensbeheer als basis van informatievoorziening is in principe een continue proces. Toch blijkt vaak dat gegevensbeheer uitgevoerd wordt in de vorm van een opeenvolgende reeks projecten (zo af en toe worden nieuwe gegevens geïnventariseerd en in een beheersysteem ingevoerd). Uit oogpunt van doelmatigheid verdient continue gegevensbeheer de voorkeur. Zie ook Organisatie.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel