De lay-out en dimensionering van afval-, hemel- en grondwaterstelsels hebt u nodig om de detaillering en aanleg van een stelselonderdeel te bepalen. De stappen in dit proces vindt u in figuur A. U herhaalt de stappen ‘definitie randvoorwaarden’, ‘ontwerp stelselonderdeel’ en ‘beoordeling ontwerp’, totdat u een geschikte oplossing hebt gevonden. Vervolgens kunt u een bestek opstellen, dat dient als uitvoeringsrichtlijn voor de realisatie van het onderdeel.
 
 
Figuur A Ontwerpstappen detaillering en aanleg

DO YOU HAVE SUGGESTIONS FOR THIS ITEM?

Send your suggestion
Previous article Next article