Het onderhoud en de kalibratie van meetapparatuur kunt u neerleggen bij:

  • uw eigen dienst;
  • de leverancier van de meetapparatuur;
  • derden.

Als u kiest voor uw eigen dienst of derden, wordt de leverancier afhankelijk van de prestatie van anderen. Dan kan hij dus geen verantwoording nemen voor het functioneren van de meetapparatuur. Legt u het onderhoud bij de leverancier, dan is de kans op verantwoordelijkheidsproblemen kleiner.

Maar de kans dat u als opdrachtgever de grip op het meetproject verliest, wordt dan wel groter.

Praktische uitvoering

Maak concrete beheerafspraken en leg deze vast. Stel ook werkprotocollen op voor de lijn inwinnen-controleren-analyseren-informeren. Zo is duidelijk waar ieders taken en verantwoordelijkheden liggen en met welke frequentie/middelen betrokkenen de nodigde acties moeten ondernemen. Informeer ook de rioolreinigingsbedrijven dat er sensoren in het systeem hangen. Als zij gaan reinigen, moeten zij de sensoren eruit halen of voorkomen dat de sensoren beschadigd raken.

Onderhoud niveaumeters

Het onderhoud van een druksensor is sterk afhankelijk van:

  • de mate van vervuiling op de locatie (alleen na te gaan door in de eerste weken regelmatig te controleren);
  • de gevoeligheid van de sensor voor variaties in de omgevingscondities;
  • de kwaliteit van de sensor;
  • de eisen voor de nauwkeurigheid en volledigheid van de te verzamelen dataset.

De ervaring leert dat in de opstartfase eens per twee weken een bezoek aan de opstelling noodzakelijk is. In een later stadium is circa eens per maand voldoende voor niveaumeters die laag in het systeem hangen (veel contact met ruw afvalwater). Eens per zes tot twaalf maanden is dan voldoende voor niveaumeters die hoog in het systeem hangen (weinig contact met relatief schoon afvalwater). Kalibreer bij voorkeur eens per jaar.

Onderhoud debietmeters

Het meestvoorkomende probleem bij debietmeters is vervuiling van de meetsensor. Hierdoor is regelmatig onderhoud noodzakelijk. Gebruikelijk is de meetapparatuur ten minste eens per vijf jaar in ingebouwde toestand nat te kalibreren en één keer per jaar droog (elektrotechnische doormeting). Blijkt bij een droge kalibratie dat de meetfout groter is dan 5%, dan is er voldoende reden om de debietmeter in ingebouwde toestand nat te kalibreren (ijkwagen). (Kalibratie en opleveringscontrole).

Onderhoud neerslagmeters

Kantelbakneerslagmeters zijn gevoelig voor vervuiling en scheefstand. Hierdoor is frequent onderhoud noodzakelijk (circa eens per één tot twee maanden). Volumetrische of gravimetrische neerslagmeters zijn vanwege de robuustheid en het zelfreinigende systeem minder onderhoudsgevoelig. Voor deze meters is een minimumonderhoudsfrequentie van één tot twee keer per jaar voldoende.

Onderhoudstabel (preventief onderhoud)

Onderhoud en datavalidatie gaan hand in hand. Datavalidatie is in feite een vorm van preventief onderhoud. Blijken uit datavalidatie of andere preventieve onderhoudswerkzaamheden problemen met de apparatuur, dan is correctief onderhoud nodig. Dit kan variëren van het opnieuw instellen van een sensor of datalogger tot het vervangen van de volledige meetopstelling.

Tabel A Onderhoudstabel (preventief onderhoud)Vergroot afbeelding
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel