Met normering voorkomen we dat iedereen steeds zelf opnieuw het wiel moet uitvinden. Normering legt standaardwerkwijzen vast, voorkomt oneerlijke concurrentie en vormt een gemeenschappelijk vertrekpunt voor innovatie. De normen voor buitenriolering worden opgesteld en bijgehouden door de Normcommissie Afvalwatertechniek van NEN. Meer algemene informatie over normen vindt u elders in de Kennisbank en op www.nen.nl.

Voor riolering en stedelijk waterbeheer zijn de volgende Nederlandse en internationale normen het meest relevant:
  • NEN-EN 752:2008 'Buitenriolering'
  • NEN-EN 13508-1:2011 ‘Onderzoek en beoordeling van de buitenriolering- Deel 1: Algemene eisen'
  • NEN-EN 13508-2+A1:2011 ‘Onderzoek en beoordeling van de buitenriolering - Deel 2: Coderingssysteem bij visuele inspectie'
  • NEN 3398:2015 ‘Buitenriolering – Onderzoek en toestandsbeoordeling'
  • NEN 3399:2015 ‘Buitenriolering – Classificatiesysteem bij visuele inspectie van objecten'
  • NEN 3215:2014 'Gebouwriolering en buitenriolering binnen de perceelgrenzen'
  • NEN-EN 14654-1:2014 'Management en kwaliteitsbewaking van operationele activiteiten in de buitenriolering - Deel 1: Rioolreiniging"
  • NEN-EN 14654-2:2013 'Management en kwaliteitsbewaking van operationele activiteiten in de buitenriolering' - Deel 2: Rehabilitatie'
  • NEN-EN 16506:2014 'Systemen voor renovatie van buitenriolering'
  • NEN 3300:1996 'Buitenriolering - Termen en definities'

Gebruik 3399:2015 geevalueerd: nieuwe werkwijze nodig

NEN heeft in maart 2015 herziene versies gepubliceerd van NEN 3398 en NEN 3399. De normen zijn toen geactualiseerd vanwege de herziene Europese norm EN 13508-2:2011 en versoberd. Ze vervangen de versies uit 2004. NEN 3398 geeft eisen inzake onderzoek van de buitenriolering en het vertalen van de onderzoeksresultaten naar de aard en de urgentie van maatregelen. NEN 3399 geeft aan op welke wijze waarnemingen moeten worden geregistreerd bij visuele inspectie en hoe die vervolgens geclassificeerd moeten worden.
In 2017 hebben de normcommissie, Stichting RIONED en vertegenwoordigers van de belanghebbenden geconstateerd dat de herziene normen door gemeenten niet of onjuist toegepast worden. Bij de normherziening zijn helaas verkeerde inschattingen gemaakt. Er is daarom een verandertraject in gang gezet om per 2020 de NEN3399 te laten vervallen, de Europese inspectienorm als basis te gaan gebruiken, de classificatie niet langer door de inspecteur maar door de beheerder te laten doen, en daarmee betere beheerinformatie te verkrijgen. Vroegtijdige voorbereiding op die nieuwe werkwijze wordt door Stichting RIONED en Vereniging Afvalbedrijven dringend aanbevolen.

SUF-RIB is vervangen door RibX

In 2015 is gelijktijdig met de normherziening het SUF-RIB vervangen door het uitwisselformaat GWSW-RibX. Het RibX kan toegepast worden bij alle inspecties, dus conform de NEN3399:2015, de NEN3399:2004 en de EN13508-2:2011. Met het RibX kunnen ook reinigings- en kolkonderhoudsgegevens uitgewisseld worden.

Gediplomeerde inspecteurs

Voor de inspectiecursussen IVIR en VIR-B zijn overzichtsbladen van de codes voor toestandsaspecten voor visuele inspectie volgens NEN3399 (2015) samengesteld. Begunstigers kunnen deze coderingsoverzichten kosteloos downloaden. Vanaf medio 2018 gaat Wateropleidingen inspecteurs opleiden conform de NEN-EN 13508-2:2011.

Test uw kennis van het bepalen van rioleringstoestanden

Hoe goed herkent u toestandsaspecten van de riolering? Voer een inspectie uit op http://toets.rioned.org. De test bestaat uit 42 meerkeuzevragen met steeds vier mogelijke antwoorden. Kies het beste antwoord. Er is geen tijdsbeperking aan de beantwoording van de vragen. Na afloop van de test krijgt u de resultaten. LET OP: dit is niet het toelatingsexamen voor de cursus IVIR.

Overig

Vragen en suggesties over dit thema ontvangt Stichting RIONED graag via info@rioned.org  of 0318-631 111.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Previous article Next article