Nodig een meeloper uit!

Eind september is de week van de WOW-factor (Water ontmoet Water). Doe mee door meeloopplekken aan te bieden of door zelf mee te lopen bij een andere organisatie en van elkaar te leren.
 
Van 24 t/m 28 september 2018 organiseert het Platform WOW de jaarlijkse week van de WOW-factor. Tijdens deze week krijgen medewerkers de gelegenheid een dag mee te lopen met een collega in een andere organisatie. Via deze meeloopdagen ontstaan nieuwe kennis en inzichten en mooie dwarsverbanden. Het platform nodigt gemeenten en andere partijen van harte uit om deel te nemen aan deze week. Dat kan door een of meer meeloopplekken beschikbaar te stellen voor medewerkers van andere organisaties. Of door zelf mee te lopen of uw collega’s de gelegenheid te geven mee te lopen bij een andere organisatie.

Hoe werkt het?

Meestal doen ongeveer 65 organisaties mee aan de week van de WOW-factor, waaronder diverse gemeenten (zoals Breda, Rotterdam en Zoetermeer). Die gemeenten stellen vaak tussen de twee en vier meeloopplekken beschikbaar. Elke deelnemer stelt een contactpersoon aan, die verantwoordelijk is voor het maken van een match tussen een inschrijver en een collega uit de organisatie. Vooraf is niet te voorspellen voor wat voor onderwerpen mensen zich inschrijven. Uiteraard biedt een deelnemende gemeente die onderwerpen aan waaraan ze zelf werkt (bijvoorbeeld rioleringsbeheer of omgevingsmanagement).

Meer over Platform WOW

Het Platform WOW is een samenwerking van alle beheerders op het gebied van (vaar)weg- en waterbeheer in Nederland. Voorzitter is de directeur-generaal van Rijkswaterstaat. Bij het platform zijn naast de rijksoverheid direct of indirect de waterschappen, drinkwaterbedrijven, gemeenten, provincies en havenbedrijven betrokken.
 
Uw deelname als aanbieder van meeloopplekken kunt u tot uiterlijk 15 juni 2018 kenbaar maken bij Ronald Wielinga (mail: Ronald.wielinga@platformwow.nl, telefoon: 06-12138876).

KennisbankU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE