Bij zowel de apparatuurkeuze voor een meetnet als de inventarisatie van de basisgegevens is de nauwkeurigheid belangrijk. In de analyse van metingen en berekeningen zitten meestal veel onzekerheden, zoals de inloop van neerslag, de werking van de pompen, de kenmerken van het systeem. Nauwkeuriger metingen en inventarisatie van basisgegevens maken de analyse vaak eenvoudiger en eenduidiger. Bij grote afwijkingen tussen metingen en berekeningen is het handig de beïnvloedbare onzekerheden zoals de nauwkeurigheid van de metingen, de inventarisatie van het afvoerende oppervlak en het systeem zo veel mogelijk te kunnen uitsluiten.

Nauwkeurigheid apparatuur

De gewenste nauwkeurig van een meetsensor hangt mede af van hoe belangrijk de betreffende parameter is voor het functioneren van het systeem (zie Meetgegevens verwerking en analyse).

  • Meet de neerslag bij voorkeur zo nauwkeurig mogelijk. De neerslagbelasting op een systeem is een belangrijke factor in de waterbalans. Zorg voor een extra neerslagmeter om bij uitval informatieverlies te voorkomen en neerslagspreiding te kunnen vaststellen. De opstelling van een neerslagmeter heeft grote invloed op het meetresultaat (zie Meetprincipes en -apparatuur).
  • Meet de waterstand bij voorkeur:
    • met een normale nauwkeurigheid van +/- 1 cm: bij een groot meetbereik, zoals de waterstand in een gemaalkelder;
    • met een hoge nauwkeurigheid van +/- 5 mm: bij een klein meetbereik, zoals de dikte van de overstortende straal of de waterdiepte in een deels gevuld riool. Een grotere meetnauwkeurigheid is mogelijk maar is veel duurder.
  • Meet de debieten in persleidingen bij voorkeur met een minimale nauwkeurigheid van +/- 5%.
  • In belangrijke leidingen met grote afvoeren kunt u kiezen voor een afwijking van +/- 1%.

 Nauwkeurigheid basisgegevens

  • Meet het afvoerende oppervlak zo nauwkeurig mogelijk, met aandacht voor de afvoer van onverhard oppervlak.
  • Geometriemetingen van een stelsel zijn belangrijk. Maar afwijkingen in de hoogteligging van de leidingen en de exacte afmetingen van inspectieputten zijn bijvoorbeeld minder belangrijk dan afwijkingen in de kenmerken van de overstorten.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel