De algemene doelstellingen zoals ‘helder water’, ‘veilige oevers’ en ‘een goede inpassing’ geven voor water en riolering voorwaarden voor de inrichting en het functioneren. Ook geven de doelstellingen richting aan de zorg voor het functioneren, zoals ‘goed te beheren’ en mogelijke ervaringen van de gebruikers. Zo zijn er verschillende perspectieven voor een watervisie:

  • Structuur: onderwerpen benaderd vanuit het perspectief ‘structuur’ hebben betrekking op water en riolering als systeem, al dan niet in relatie tot andere systemen. Binnen deze categorie bestaan vele mogelijke onderwerpen, zoals: water in ruimtelijk perspectief, anders omgaan met hemelwater of gebruik van water.
  • Organisatie: gaat in op de middelen die nodig zijn om de zorg voor het functioneren van water en riolering als systeem te waarborgen. Hierbij spelen ook de volgende punten: invullen rolopvatting, stroomlijnen procedures, waarborgen goede aanleg, stroomlijnen beheer en omgang met innovatie.
  • Participatie: hoe kunnen belanghebbenden (gebruikers, professionals) het belang van de structuur onderkennen en daadwerkelijk deelnemen om samen de doelstellingen te realiseren? Daarbij zijn de volgende punten belangrijk: afstemmen boodschap op doelgroep, aanspreken gebruikers en doorbreken conventies.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel