Meten: van project naar proces

Om van de voordelen te kunnen profiteren, moet meten in de riolering een vaste plek in de gemeentelijke organisatie krijgen. Dit houdt in dat gemeenten meten niet langer moeten benaderen als een losstaand project waarin ‘even’ een meetnet wordt opgericht. Zij moeten meten juist zien als een basisbedrijfsproces binnen de gemeentelijke organisatie, dat zij in de loop van de tijd moeten bijstellen aan de veranderende inzichten en informatiebehoefte.
 
Figuur A laat de vier kenmerkende fases van een cyclisch meetproces zien:
  1. de planfase;
  2. de realisatiefase;
  3. de operationele fase;
  4. de evaluatiefase.Figuur A Meten als cyclisch proces

KennisbankU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE