In meetprojecten is de keuze van de juiste meetapparatuur een van de succesfactoren. Dit onderdeel behandelt meetprincipes voor het meten van waterniveau, neerslag en debiet. Meetapparatuur kan verschillende meetprincipes gebruiken en een meetprincipe is in meerdere typen meetapparatuur toe te passen. De diverse meetprincipes hebben verschillende voor- en nadelen. De beperkingen van elk principe werken door in de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de waarnemingen. Voor een goede onderbouwing van de keuze van meetapparatuur is daarom inzicht in de onderliggende meetprincipes belangrijk. Een goede basiskennis van de toepasbare meetprincipes vermindert de kans op fouten.

DO YOU HAVE SUGGESTIONS FOR THIS ITEM?

Send your suggestion
Previous article Next article