Meetgegevens verwerking en analyse

Dit gedeelte gaat over het verwerken, bewerken en analyseren van meetgegevens gericht op het functioneren van rioolstelsels. De informatie is bedoeld voor vakinhoudelijke specialisten (rioleringsbeheerders) en geïnteresseerden van adviesbureaus, gemeenten en waterschappen die betrokken zijn bij het verwerken en analyseren van meetgegevens. U leest hoe u stapsgewijs van ruwe meetgegevens tot een analyse van de werking van rioolstelsels komt.

Deze module is nauw verbonden met Opzet Meetnet. Vóór het opzetten van een meetnet moet u al nadenken over de uit te voeren meetanalyse. Andersom kan na de analyse blijken dat aanpassingen aan het meetnet nodig zijn.


KennisbankU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE