Een besturingssysteem is een 'levend systeem'. Dit betekent dat onderhoud en beheer voortdurend nodig zijn. De kosten en de inspanning hiervoor kunnen flink oplopen. Daarom is het verstandig hieraan al in een vroeg stadium aandacht te besteden. De basis is het afsluiten van een beheer- en onderhoudscontract met de leverancier. Een actieve betrokkenheid van de gebruikers blijft echter noodzakelijk, zeker in de beginperiode van het meet- en regelsysteem.

Beheervormen ICT

De ICT kent drie beheervormen (beheerdomeinen):

  • Technisch beheer: de meest bekende vorm, richt zich op het beheer van de IT-infrastructuur.
  • Applicatiebeheer: het beheer van de softwareapplicaties (programma’s). Hieronder valt het aanpassen van de applicatie bij geconstateerde fouten of bij veranderende technische of functionele eisen.
  • Functioneel beheer: gebruikers moeten blijven aangeven aan welke eisen de applicatie moet voldoen. Ook moeten zij controleren of de applicatie na een eventuele aanpassing voldoet.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel