Het kennisprogramma Urban Drainage is in 2010 gestart om de leerstoel riolering een nieuwe impuls te geven. Op initiatief van Stichting RIONED hebben de stakeholders binnen de sector de handen ineengeslagen om via onderzoek kennis op te doen om concrete (beheer)vragen uit de praktijk te beantwoorden. Daarnaast leidt het programma studenten op om uiteindelijk in de sector aan de slag te gaan.

Vacatures

Het vakgebied zit te springen om goed opgeleide professionals. Dat weet iedereen, maar de TU-studenten zijn nog niet overtuigd. Programmadirecteur Jeroen Langeveld wil studenten graag laten zien dat de rioleringssector interessant werk te bieden heeft als ze straks afgestudeerd zijn. ‘Dit perspectief kan ik concreet maken met vacatures uit de praktijk. Ik kan wel tegen studenten zeggen dat er volop werk en uitdagingen zijn, maar het is overtuigender als ik dit kan onderbouwen met input van gemeenten en ingenieursbureaus. Bijvoorbeeld in de vorm van vacatures of traineeships op het gebied van riolering en stedelijk water. Dan kan ik concreet laten zien wat de mogelijkheden zijn.'

Meer bagage

Voor wat, hoort wat. ‘Door de verdergaande samenwerking in de regio en gemeentelijke fusies komen er steeds grotere units stedelijk waterbeheer', zegt Langeveld. ‘Bovendien wordt het vakgebied steeds breder, diverser en gecompliceerder. Tien jaar geleden kon je aardig mee als je goed bestekken kon schrijven en wat wist van rioolvervanging. Nu moet je een risicomatrix kunnen maken, aan je wethouder kunnen uitleggen wat er gebeurt als je niet gaat relinen, en adequaat kunnen anticiperen en reageren op wateroverlast. Al die facetten en uitdagingen vragen om mensen met meer bagage. Samen kunnen we ervoor zorgen dat deze professionals er ook komen.'

Kom in actie!

Hebt u vacatures of een overzicht van de (carrière)mogelijkheden binnen uw organisatie op het gebied van riolering en stedelijk waterbeheer? Mail deze naar Jeroen Langeveld: J.G.Langeveld@tudelft.nl, zodat hij de studenten kan overtuigen. Ook voor traineeplekken of afstudeeronderwerpen binnen het kennisprogramma Urban Drainage kunt u bij hem terecht.

Meer informatie over het kennisprogramma Urban Drainage.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel