Kader en uitgangspunten

In dit hoofdstuk komen de volgende aspecten kort aan de orde:
  • doel van een OAS;
  • betrokken partijen;
  • de stappen in een OAS-proces;
  • te maken afspraken;
  • omgaan met complexe processen en interacties binnen het afvalwatersysteem;
  • de meerwaarde van een OAS.

KennisbankU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE