Het aan te sluiten afvoerende oppervlak vormt de grondslag voor de belasting op de riolering door ingezameld hemelwater. Dit bepaalt u met het beschikbare kaartmateriaal van gebouwen, wegen en overige verhardingen. Kan hemelwater van het onverharde oppervlak door de samenstelling van de bodem (bijvoorbeeld klei of leem) en de terreinhelling naar de riolering stromen? Dan moet u ook dit oppervlak in kaart brengen (zie ook Afvoerend oppervlak en Inloopmodel).
 
In bestaande situaties en bij onvoldoende nauwkeurige kaarten is aanvullende terreinverkenning nodig. Niet aangesloten verharde oppervlakken die direct op open water lozen of op infiltratievoorzieningen zijn aangesloten, moet u ook in kaart brengen. De gemeente moet het beheer hierop afstemmen (zie ook Hemelwater).
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel