Als het contract is ondertekend, kan begonnen worden met de invoering van het nieuwe rioleringsbeheersysteem. De organisatie wordt ingericht voor het gebruik en beheer van het pakket. De acceptatie van het rioleringsbeheersysteem door de gebruikersorganisatie vormt de afronding van de invoering. Daarna gaat het systeem over in de beheerfase. Door de complexiteit van de invoering van een rioleringsbeheersysteem is het opstellen van een Plan van Aanpak en een goede planning belangrijk. De bij de invoering van een beheersysteem te doorlopen stappen zijn:

Beschrijven van de gebruiks- en beheerorganisatie

De consequenties voor de organisatie (veranderingen in uitvoering van activiteiten, nieuwe functies en taken) worden uitgewerkt en met alle betrokkenen doorgesproken. Dit is belangrijk voor acceptatie van het nieuwe systeem.

Voorbereiden van betrokkenen

Voorlichting en opleiding voorkomt onnodige onrust en verhoogt de acceptatie.

Inventarisatie

Voor het (nieuwe) rioleringsbeheersysteem kunnen gegevens nodig zijn waarover de gemeente nog niet beschikt. In het haalbaarheidsonderzoek is reeds onderzocht om welke gegevens het gaat en waar deze verkrijgbaar zijn. Hierbij kan sprake zijn gegevensverwerving en gegevensconversie.

Installatie (door leverancier)

  • Veranderingen in de techniek (denk aan installatie van PC’s, aansluiting van randapparatuur, aanleg van een netwerk).
  • Installatie van het rioleringsbeheersysteem inclusief de database (programmatuurinstellingen, inpassing in de bestaande systeemomgeving, indeling van rapportages etc.).
  • Controleren of het systeem ook daadwerkelijk opgestart kan worden en alle functies beschikbaar zijn.

Acceptatie(test)

Beoordelen of aan de afgesproken eisen wordt voldaan. De acceptatie is een zeer belangrijke activiteit. Alle aspecten van het geïnstalleerde rioleringsbeheersysteem moeten worden gecontroleerd aan de hand van het Programma van Eisen en het contract. Alle onvolkomenheden worden vastgelegd en moeten door de leverancier verholpen worden voordat het systeem definitief geaccepteerd kan worden.

Vastleggen gebruiksautorisatie

Zodra het systeem is geaccepteerd wordt vastgelegd wie waarvoor verantwoordelijk is. Na het aanvullen van de documentatie wordt deze verspreid onder de gebruikers. Te onderscheiden zijn applicatiebeheerders, helpdesk, gebruikers met en zonder mutatierechten per beheermodule.

Overdracht

Tot slot van de invoering nemen de gebruikers het rioleringsbeheersysteem in gebruik.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel