Stem bij het functioneel ontwerp voor verbeterd gescheiden stelsels de layout van het dwa- en rwa-stelsel af. Streef daarbij naar zo min mogelijk onderlinge kruisingen, bijvoorbeeld door vertakking van het dwa-stelsel tot een boomstructuur. Dit verdient de voorkeur boven de vertakking van het rwa-stelsel. Vermazingen in het rwa-stelsel bieden voordelen voor de afvoercapaciteit. Plaats eerst een put op alle kruis- en knikpunten in het horizontale vlak. Voeg daartussen putten toe en houd hierbij rekening met de maximale putafstanden. Hanteer voor de constructieve opbouw van de put bij deze stelsels een minimale afstand tussen de putten van het dwa- en het rwa-stelsel. De afstand is onder meer afhankelijk van de diepte en de putafmetingen. U kunt een verspringing van de putten tussen beide stelsels overwegen.
 
Bepaal globaal de tracés van riolen naar de lozingspunten tijdens rwa en naar het rioolgemaal voor de eerste stroom vervuild hemelwater. Houd ook hierbij rekening met de wensen van de riool- en wegbeheerder. Zorg bij voorkeur voor een stroming tijdens rwa naar de overstorten in een vermaasde netwerkstructuur. Dan maakt u zo goed mogelijk gebruik van de aanwezige bergings- en afvoercapaciteit.
 
Naast de bergingseis van 4 mm is het aantal lozingspunten (overstorten) bepalend voor de diameterkeuze. U kunt kiezen voor een gecombineerd rwa- en dwa-gemaal of voor gescheiden gebouwde rwa- en dwa-gemalen.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel