GWSW-ondersteuning beschikbaar

Recentelijk hebben de eerste adviseurs de masterclass GWSW-advisering succesvol doorlopen. Zij zijn nu beschikbaar om uw gemeente te helpen de beheergegevens GWSW-conform te maken.

 
Stichting RIONED heeft begin 2018 het initiatief genomen om adviseurs op te leiden zodat zij gemeenten kunnen helpen bij de toepassing van het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW). De adviseurs kunnen de gemeentelijke beheerdatabases met de GWSW-nulmeting valideren en advies geven over hoe die databases zijn te verbeteren en volgens de GWSW-standaard te vullen. Medio 2018 waren in totaal 22 mensen in opleiding tot GWSW-adviseur.

De volgende personen hebben de masterclass inmiddels met succes afgerond: De lijst geslaagden zal gaandeweg groeien. Bij interesse in de mogelijkheden tot ondersteuning voor uw gemeente, kunt u zelf met deze GWSW-adviseurs rechtstreeks contact opnemen.

Waarom een opleiding tot GWSW-adviseur?

De opleiding tot GWSW-adviseur is ten eerste nodig omdat we met elkaar in een overgangsfase zitten. De omzetting van een gemeentelijke rioleringsdataset naar een GWSW-conforme dataset verloopt nog niet altijd vlekkeloos. Mede dankzij de (opleiding van) GWSW-adviseurs en de recente GWSW-applicatietoetsing maken de leveranciers wel flinke stappen; nieuwe versies van de beheerpakketten zullen steeds zorgvuldiger en strakker de standaard volgen.
 
Ten tweede vragen de technische opbouw van het GWSW en de logbestanden van de GWSW-nulmeting om toelichting en deskundige analyse. Daarvoor hebben veel beheerders van gemeenten onvoldoende tijd of deskundigheid. Het liefst schakelen zij een ervaren adviseur in die als klein project (quick scan) de GWSW-nulmeting doet, de uitkomsten interpreteert en de gemeente advies geeft over hoe zij de dataset kan opwerken tot het kwaliteitsniveau dat in het GWSW vastgelegd is. Voor Stichting RIONED is bovendien van belang dat gemeenten goede ondersteuning krijgen om de overgang naar het GWSW te maken. De GWSW-nulmeting samen met GIS-analyses via GWSW Geo is een belangrijke eerste stap naar een toekomst waarin datasets losgekoppeld worden van applicaties, waardoor hogere kwaliteit, meer gebruik en andere toepassingen mogelijk worden.

Wat houdt de opleiding tot GWSW-adviseur in?

De deelnemers kregen in een vier uur durende startsessie uitleg van Marinus Vonhof van het GWSW-team van Stichting RIONED over de achtergronden en de technische opbouw van de GWSW-ontologie (https://data.gwsw.nl) en de server en apps die Stichting RIONED ontwikkeld heeft (https://apps.gwsw.nl). Daarbij deden zij praktische oefeningen om de leerstof te verwerken. Ook kregen de deelnemers een set handleidingen en achtergronddocumentatie mee voor zelfstudie.

 
Na de startsessie gingen de GWSW-adviseurs in opleiding zelf met een gemeente aan de slag om de dataset om te zetten in het GWSW-uitwisselformaat (OroX), de nulmeting te doen, de resultaten te interpreteren, verbeteradviezen te geven en aan de gemeente te rapporteren. Afhankelijk van de kwaliteit van de dataset, de aanpak van de adviseur en de omvang van de rapportage kostten de nulmeting en rapportage per gemeentelijke dataset tussen enkele uren en dagen.
 
In een tweede sessie van vier uur was veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen, het benoemen en oplossen van knelpunten en het bespreken van tips & tricks. De adviseurs deden met veel enthousiasme mee, waarbij duidelijk was dat zij het leuk werk vonden én grote mogelijkheden zien voor datagebruik, datakwaliteit en innovatie op basis van het GWSW. Zij willen behalve adviseur vaak ook ambassadeur voor het GWSW zijn.
 
Ter afsluiting van het traject beoordeelt het GWSW-projectteam van Stichting RIONED op basis van de getoonde kennis en kunde in de sessies, de contacten tussendoor en het opgeleverde gemeenterapport welke kandidaten voldoende bagage en motivatie hebben om zelfstandig als GWSW-adviseur aan de slag te gaan.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de opleiding tot GWSW-adviseur? Stuur een mailtje naar: gwsw@rioned.org. En wilt u ondersteuning of heeft u vragen over of de inzet van een GWSW-adviseur voor uw gemeente nuttig is, neem dan rechtstreeks contact op met bovengenoemde adviseurs.

ProductenRecently Visited


DO YOU HAVE SUGGESTIONS FOR THIS ITEM?