Grondwaterzorgplicht

De kennisbank maakt onderscheid tussen de verantwoordelijkheden om grondwaterstandproblemen te voorkomen en om problemen aan te pakken. Bij ontstane overlast of schade komen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aan bod. Wie is verantwoordelijk en wie draait op voor schade als gevolg van grondwaterproblemen? De verantwoordelijkheden worden steeds beschreven vanuit de mogelijke oorzaken.
 

Overlast of schade?
Schade is iets anders dan overlast. Overlast is een vorm van hinder die vervelend kan zijn, maar niet tot schade hoeft te leiden. Schade brengt kosten met zich mee om deze te herstellen. De schade kan bestaan uit zaakschade (denk aan schade aan de bouwconstructie) en vermogensschade (gevolgschade, zoals het niet kunnen gebruiken van een ondergrondse winkelruimte waardoor omzetschade ontstaat).

De grondwaterzorg staat niet op zichzelf, maar heeft raakvlakken met de zorg voor afval- en hemelwater, ruimtelijke ordening en bouwen. Daarom komen (de juridische aspecten van) deze relaties in de module ook aan bod. Bij zorgvuldig grondwaterbeheer weet u de verschillende beleidsterreinen aan elkaar te koppelen. Deze module helpt u hierbij door een zo compleet mogelijk juridisch overzicht te bieden van de grondwaterzorg in bebouwd gebied. 

 


KennisbankU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE