Groepen en definities

De beheermaatregelen zijn onderverdeeld in zes groepen. Hieronder vindt u een overzicht met de definities gebaseerd op NEN 3300 (en aansluitend bij het GWSW):

  • Onderhouden: het herstellen van het oorspronkelijke functioneren, waarbij u de toestand van objecten ongewijzigd handhaaft. Reiniging valt hieronder.
  • Conserveren: het beschermen van het materiaal van een constructie tegen invloeden van buitenaf. Het oorspronkelijke functioneren wijzigt niet.
  • Repareren: het herstellen van het oorspronkelijke functioneren, waarbij u een beperkte toestandswijziging doorvoert.
  • Renoveren: het herstellen van het oorspronkelijke functioneren, waarbij u een ingrijpende toestandswijziging doorvoert zodat u de technische staat van een nieuw object evenaart.
  • Vervangen: het herstellen van het oorspronkelijke functioneren, waarbij u het bestaande object verwijdert en een nieuw gelijkwaardig object terugplaatst.
  • Verbeteren: het aanpassen van het oorspronkelijke functioneren van het systeem. Voorbeelden zijn het vergroten of verleggen van riolen of het aanbrengen van randvoorzieningen.

Door reparatie neemt dus alleen de technische (rest)levensduur van het te repareren onderdeel van het rioleringsobject toe. Door renovatie of vervanging neemt de (rest)levensduur van het gehele rioleringsobject zo sterk toe dat deze vergelijkbaar is met aanleg. Dit deel van de kennisbank gaat niet in op verbetermaatregelen, omdat die zich richten op het functioneren van het systeem in plaats van het herstellen van onderdelen.

Bij Maatregelen kiezen op basis van onderzoek vindt u informatie over hoe u tot de juiste maatregelkeuze komt.

NEN-EN 15885

In november 2018 is in Nederland de NEN-EN 15885(en) 'Classificatie en karakterisering van technieken voor renovatie, herstel en vervanging van de buitenriolering' gepubliceerd. Deze Engelstalige norm gaat over (een deel van) de beheermaatregelen die hier aan de orde komen. Raadpleeg deze norm als u met deze maatregelen aan de gang gaat.

Links naar de landelijke open standaard GWSW:

Onderhouden
Conserveren
Repareren
Renoveren
Vervangen
Verbeteren
 

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel