Graafketen werkt aan verbeterpunten OVV-rapport

In het rapport over de gasexplosie in Diemen in 2014 noemde de Onderzoeksraad voor Veiligheid vorig jaar drie verbeterpunten voor de graafketen. Hiermee zijn de betrokken partijen inmiddels druk bezig, met o.a. een nieuwe graafrichtlijn als resultaat.

Graafwerkzaamheden kunnen tot gevaarlijke situaties leiden. Helaas bleek dat onlangs nog bij de gasexplosie in Urk op 3 juni 2016. Door werkzaamheden aan het riool was een gaslek ontstaan, met een hevige brand en zes gewonden tot gevolg. Precies een jaar eerder had de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) een rapport gepubliceerd over de gasexplosie in Diemen op 4 september 2014. Toen stroomde door graafschade gas in de liftschacht van een flatgebouw. Door de explosie die volgde, verloren twee mensen het leven en raakten er vijftien gewond. In zijn rapport noemde de OVV vorig jaar drie concrete verbeterpunten: de informatie-uitwisseling van ondergrondse leidingen, het toepassen van de ‘Richtlijn zorgvuldig graafproces' en het optreden van betrokkenen bij graafschade aan gasleidingen. Hiermee is de graafketen, onder leiding van het Kabel- en Leiding Overleg (KLO), direct aan de slag gegaan.

Betere informatie-uitwisseling
De KLO-leden werken binnen het programma KLIC-WIN aan modernisering van de uitwisseling van kabel- en leidinginformatie. Het KLO stuurt er bij de wetgever op aan om beschikbare huisaansluitinggegevens én netinformatie in vectorformaat uit te wisselen. In een vectorbestand kunnen netbeheerders extra details toevoegen aan de kabel- en leidinginformatie. Daarnaast stimuleert en ondersteunt het KLO initiatieven vanuit de koepelleden en de markt om de uitwisseling van netinformatie te verbeteren, te analyseren en te combineren met andere locatiegebonden informatie. Bijvoorbeeld via smartphones en apps die bij graafwerkzaamheden inzetbaar zijn. Verder zijn Enexis en Stichting RIONED onder de vlag van het KLO een ‘doorbraakproject' gestart om tot slimme oplossingen te komen om graafschade bij complexe rioleringswerkzaamheden te voorkomen.

Aanpassen richtlijn en gedrag
Kennisplatform CROW heeft samen met de graafketen twee richtlijnen herzien en samengevoegd: ‘Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen' (Richtlijn zorgvuldig graafproces, publicatie 250) en ‘Kabels en leidingen rond wateren en waterkeringen' (publicatie 308). De nieuwe ‘Richtlijn zorgvuldig grondroeren' maakt de rollen en verantwoordelijkheden van alle ketenpartijen expliciet. Hierdoor weten alle partijen welk gedrag nodig is om tot een veilige graafcultuur te komen en graafschade te voorkomen. Dit moet ertoe leiden dat alle benodigde voorzorgsmaatregelen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd en niet blijven ‘hangen' in onduidelijke afspraken en commerciële afwegingen.

De ‘Richtlijn zorgvuldig grondroeren' ligt tot en met 15 augustus 2016 voor commentaar ter visie. Naar verwachting wordt de nieuwe richtlijn in het najaar van 2016 gelanceerd.

Lees de nieuwe richtlijn en geef uw commentaar


KennisbankRecently Visited


DO YOU HAVE SUGGESTIONS FOR THIS ITEM?