Het beheer van gegevens is gericht op het efficiënt beschikbaar stellen van de gegevens volgens afgesproken kwaliteitseisen en bestaat uit:

  • actualiseren van de inhoudelijke en beschrijvende gegevens in het rioleringsbeheersysteem1;
  • archiveren van historische gegevens;
  • bevorderen van het aanleveren van actuele betrouwbare gegevens. Mogelijke maatregelen zijn:
  • steekproefsgewijze controle op aangeleverde gegevens;
  • belanghebbende(n) verantwoordelijk maken voor het gegevensbeheer;
  • opstellen van formele procedures.

Ook de beschrijvende gegevens zijn aan verandering onderhevig. Het verwerken van deze veranderingen is complex, omdat de bestaande gegevensstructuur is gebaseerd op de huidige beschrijvingen. Een wijziging in de beschrijving (bijvoorbeeld het invoeren van nieuwe codes) kan daarom grote consequenties hebben voor het rioleringsbeheersysteem. Te nemen maatregelen zijn onder andere:

  • het afstemmen en vaststellen van gegevensdefinities;
  • het onderhouden en beschikbaar stellen van beschrijvingen;
  • het bewaken van een consistent gebruik van de definities.

1 In de praktijk blijkt de kwaliteit van de opgenomen gegevens de achilleshiel van het rioleringsbeheersysteem. Hoge kosten voor gegevenswerving en het ontbreken van goede afspraken over de aanlevering van inspectie-, ontwerp- en renovatiegegevens zijn hier debet aan.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel