Functioneel beheer

De inhoudelijk verantwoordelijke voor het besturingssysteem voert het functioneel beheer uit. De functioneel beheerder heeft kennis van watermanagement en controleert of het systeem inhoudelijk goed functioneert. Hij analyseert de binnengekomen meetgegevens, bij voorkeur eenmaal per week, maar minimaal één keer per maand.
 
Deze analyse is niet alleen nodig voor het meet- en regelsysteem, maar vergroot ook het inzicht in het functioneren van de riolering. In de praktijk blijkt de analyse er vaak bij in te schieten. Door een automatische nabewerking kan de analyse efficiënt plaatsvinden.
 
De functioneelbeheerder fungeert ook als vraagbaak en aanspreekpunt voor de gebruikers binnen de gemeente. Hij onderhoudt het contact met de helpdesk van de leverancier en de applicatiebe­heer­der (die vaak een ICT-achtergrond heeft). De functioneel beheerder verzamelt ook de gebruiks­wensen en formuleert de eisen aan een update of uitbreiding van het systeem. Bij een update is de functioneel beheerder vaak projectleider.

Applicatiebeheer

De applicatiebeheerder moet ervoor zorgen dat de software blijft draaien. Onder dit beheer valt het opschonen van de database en het doorvoeren van (kleine) aanpassingen in de configuratie. De applicatiebeheerder moet meer achtergrondkennis hebben van de software dan de doorsnee gebruiker. Het is mogelijk het applicatiebeheer (deels) met een vast takenpakket uit te besteden. Voordeel hiervan is dat de gemeente geen beheerder hoeft op te leiden en dat de continuïteit is gewaarborgd.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel