Tabel A geeft een overzicht van ervaringen met het beheer door waterschappen van IBA-systemen, die in eigendom zijn van de gemeente.

Tabel A Overzicht ervaringen met IBA-beheer
Ervaringen beheer IBA-systemen  
Pluspunten Minpunten
Waterschap beschikt over zuiveringskennis; deze ontbreekt bij gemeenten Gemeente heeft weinig zicht op wat er echt gebeurt op locatie.

 
Als gemeente weet je waar je aan toe bent (bijdrage per eenheid) Onvoldoende communicatie tussen beheerder (waterschap) en eigenaar (gemeente)
Gebruikers in het algemeen tevreden (focus op klachtenafhandeling) Hogere kosten dan voorzien
 
  Onbalans tussen uitgebreid beheer en onderhoud vanuit publieke samenwerking versus ‘black box’ op locaties waar particulier zelf zuivert

De pluspunten spreken voor zich. Voor de minpunten geldt het volgende:

  • De communicatie tussen gemeenten en waterschap, tussen eigenaar en beheerder, blijkt voor verbetering vatbaar. Gemeenten hebben vaak geen zicht op wat er precies binnen de gemeente rond IBA’s gebeurt. Zij nemen zelf doorgaans niet het initiatief om het beheer te bespreken, bijvoorbeeld aan de hand van het IBA-jaarverslag.
  • De gemiddelde beheer- en onderhoudskosten van 330 à 420 euro per systeem per jaar liggen hoger dan initieel geraamd. Dat geldt zeker voor de uitschieters met meer dan 700 euro per IBA.
  • Het blijkt moeilijk om alle IBA-III systemen aan alle eisen te laten voldoen. Het wisselend gebruik van de systemen (piekbelastingen, langdurige stilstand) is een belangrijke oorzaak.
  • Beheerders van IBA-systemen waarvoor de verbrede zorgplicht geldt, spannen zich in om de systemen aan de eisen te laten voldoen. Hier zijn vaak forse inspanningen en kosten mee gemoeid. Daarentegen is er weinig tot geen zicht op het functioneren van IBA-systemen die door de perceeleigenaar zelf worden onderhouden. Met het oog op de doelen van de IBA-systemen, zoals een goede kwaliteit van het ontvangende grond- en oppervlaktewater, een bijzondere situatie. Immers het geheel aan lozingen bepaalt de belasting van het systeem.

De vraag is hoe de minpunten kunnen worden weggenomen, zonder de pluspunten kwijt te raken.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel